Wprowadzone przez Krzysztof Zabłotny

Topo Turni Panfila Sokoliki

Mamy już gotowe świeże topo północnej ściany Turni Panfila  Prace na Turni Panfila nie są jeszcze w 100 proc. ukończone, ale już większość dróg została otwarta i można się po nich swobodnie wspinać. Pamiętać jednak należy, że ściana była kompletnie pokryta mchem, krzakami i ziemią. Dlatego działając tam, dobrze mieć kask na głowie, ponieważ niektóre […]