Uczestnicy
Zarząd: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Tomasz Hnat, Jakub Mędrzycki,

Przewodniczący Zebrania
Katarzyna Kozyra
Protokolant
Jakub Mędrzycki

Dzisiejszym spotkanie zebrani poświęcili sprawom bieżącym.

1. Sprawy dotyczące bankowości i finansów klubowych – dyskutowano na temat rozwiązania dostępności do wyciągów z konta w celu wykonywania operacji finansowych (np. udzielaniu informacji o opłaconych kartach MultiSport) podczas nieobecności Prezesa, a w trakcie nadawania uprawnień nowemu Skarbnikowi. Ostatecznie uznano, że newralgiczny okres jesteśmy w stanie przeczekać i nadrobić zaległości w dokumentacji po powrocie Prezesa i nadaniu uprawnień Skarbnikowi.

2. Krótka aktualizacja stanu zbliżających się wydarzeń wg ustalonego kalendarza.
a. Klubowy wyjazd na Jurę: Obecnie na liście chętnych znajduje się 14 osób, z Zarządu obecna Będzie Katarzyna Kozyra, która jednocześnie koordynuje to wydarzenie.

b. Baby na Trady: W kolejny weekend odbędzie się zgrupowanie dziewczyn z WKW, podczas którego klubowe koleżanki będą doskonalić umiejętności wspinaczki tradycyjnej z własną asekuracją. W wydarzeniu zadeklarowało udział 11 dziewczyn w tym obydwie Prezeski WKW  Koordynatorem jest Katarzyna Kozyra i Katarzyna Tomsia.

c. Szkolenie rysowe: odbywa się ustalanie ostatnich szczegółów do wydania informacji o zapisach na szkolenie. Prowadzącym jest wieloletni instruktor Klubu – Michał Kajca, koordynatorem Jakub Mędrzycki.

3. Pomysł o spotkaniu z naszym partnerem (Skalnik). Ustalenie terminu wideokonferencji i przedstawienie nadchodzących w tym roku wydarzeń WKW. Docelowo pytanie, czy nasz partner chciałby wziąć udział we współtworzeniu któregoś z wydarzeń. Pomysł o poszerzeniu działalności partnerskiej na inne podmioty.

4. Dofinansowanie do wypraw: W ostatnim czasie odbyły się dwie wyprawy, za które Zarząd WKW postanowił przyznać dofinansowanie. W celu uzyskania dofinansowania klubowicze muszą spełnić określone warunki, m.in. sprawozdanie z wyjazdu.

5. Krótka dyskusja o Walnym Zebranie Członków Klubu. Przełożenie terminu Zebrania. Kolejny termin zostanie ustalony w najbliższym czasie,