Uczestnicy
Zarząd: Katarzyna Kozyra, Krzysztof Zabłotny, Tomasz Hnat, Jakub Mędrzycki
Przewodniczący Zebrania
Katarzyna Kozyra
Protokolant
Jakub Mędrzycki

Wprowadzenie do budżetowania 2024
Główną część spotkania zajęło przedstawienie projektu arkusza budżetującego, oraz symulacja budżetowania. Arkusz został stworzony przez naszego Klubowicza – Dominka Zalewskiego.
Krzysiek przedstawił projekt arkusza budżetującego rok 2024.
Zespół w oparciu o kalendarz imprez na rok 2024 przeprowadził wstępną symulację budżetu na pierwszy kwartał 2024 roku.

Omówienie organizacja Finału Ligi Tradowej WKW
Sponsorzy.
Propozycja zmiany formę niedzielnych zajęć wspinaczkowych na towarzyskie wspinanie pod bardziej doświadczonych kolegów w grupach tematycznych.

Informacja od Krzyśka o zorganizowaniu miejsca parkingowego w Leśnym Dworze, przy wejściu do Rudawskiego Parku Krajobrazowego.

  • Opłata za parking wynosi 10zł za dobę.
  • Auta pozostawiamy na prawo od wjazdu, za parkanem.
  • Puszka na opłaty znajduje się na oknie przy wejściu.
  • Uprasza się o nie „szpejenie się” w miejscu pozostawienia samochodu.

Informacja o nowej edycji ubrań dla Klubowiczów (oddolna inicjatywa Klubowiczki).
Informacja o flagach z sygnetem WKW w sklepie od sponsora WKW AD System.
Wzmianka o nowej edycji ubrań technicznych RAB dla Klubowiczów.