Uczestnicy
Zarząd: Katarzyna Kozyra, Krzysztof Zabłotny, Tomasz Hnat, Jakub Mędrzycki,
Koordynatorka ds. MultiSport: Magdalena Borkowska
Przewodniczący Zebrania
Katarzyna Kozyra
Protokolant
Jakub Mędrzycki

1. Podniesienie cen Multisport. W związku z badaniem rentowności przeprowadzonym przez firmę MultiSport, Koordynatorka WKW MultiSport została poinformowana o podniesieniu cen za wszystkie opcje pakietów MS. W związku z tym Zarząd w porozumieniu z Koordynatorką ds. MS postanowił przeprowadzić wśród Klubowiczów ankietę, której celem jest określnie, czy WKW nadal będzie prowadzić współpracę w ramach MultiSport, czy z niej zrezygnuje. Ustalono, że ankieta zostanie upubliczniona do 5 Czerwca. Decyzję Zarząd Klubu musi podjąć do 19 czerwca.

2. Szkolenie rysowe. Ustalono, że po pierwszej edycji Klub zdecyduje się przeprowadzić kolejną edycję Szkolenia u instruktora Michała Kajcy. Termin (28-30.07.2023) i cena zostały ustalone i zatwierdzone przez obie strony. Informacja o wydarzeniu pojawi się w bieżącym tygodniu.

3. Sprawozdanie finansowe i Walne Zebranie. Ustalono termin Walnego Zebrania na Wrzesień tego roku.