Uczestnicy
Zarząd: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Krzysztof Zabłotny, Tomasz Hnat, Jakub Mędrzycki,
Przewodniczący Zebrania
Katarzyna Kozyra
Protokolant
Jakub Mędrzycki

Szybki przegląd bieżących wydarzeń
Gardening – opiekun Krzysiek,
Wyjazd integracyjny, wspinanie w piaskach – opiekun Kasia K.,
Festiwal w Lądku – wyjazd nieorganizowany przez Klub, dla chętnych,
Zgrupowanie w Tatrach słowackich, chata Teryego – opiekun Tomek,
Integracja z KW Trójmiasto – koordynator Natalia Michalska, opiekun Kuba,
Zakończenie Ligi Tradowej – opiekun Krzysiek i Kasia T.;

Omówienie i ustalenie terminu Walnego zebrania na 4.10.2023. Do 20 września należy przygotować:
Krzysiek i Kasia T. – sprawozdanie merytoryczne,
Tomek – sprawozdanie finansowe, Kasia K. i Kuba pomagają,
Kuba – porządek obrad,
Kuba – komunikacje nt. Walnego zebrania;

Prezentacja kalendarza wydarzeń na zimę. Krzysiek przedstawia pomysł ramowy na plan wydarzeń na cały rok.
3 zgrupowania letnie, 3 zimowe, 3 imprezy sportowe (Liga Tradowa, DryToolowa i Bulderowa), oraz rozpoczęcie i zakończenie sezonu,
Ustalono, że w miarę możliwości terminy wydarzeń zostaną zaplanowane z góry na cały rok. ;

Impreza pt. „Zakończenie Ligi Tradowej”.
Czas trwania – od piątku do niedzieli (20-22.10.2023),
Wstępny, ramowy plan imprezy:
Sobota rano: wspinaczkowa gra zespołowa,
Sobota wieczorem: super-finał, podsumowanie ligi i rozdanie nagród, koncert,
Niedziela rano: warsztaty z instruktorami Klubu (~4h),
Trwają rozmowy nad budżetem wydarzenia.