Dołącz do klubu

Jeśli chcesz korzystać z przywilejów przysługujących członkom WKW,  uczestniczyć w wyjazdach wspinaczkowych, narciarskich i turystycznych, pokazach slajdów i szkoleniach, a zwłaszcza jeśli masz chęć do działania – przyłącz się do WKW.

Wymagania

Wymagania przyjęcia do Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego są następujące:

 • ukończone 18 lat przez kandydatkę/kandydata,
 • przedstawienie do wglądu jednego z dokumentów:
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu wspinaczki skalnej bądź kursu taternickiego, zrealizowanych zgodnie z programem szkoleniowym Polskiego Związku Alpinizmu,
  • wykazu przejść skalnych/górskich,
  • wykazu sportowej działalności górskiej (np. skitury, turystyka wysokogórska, biegi górskie, itp.),
 • zapoznanie się ze Statutem Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, który znajduje się tutaj.

Jak się zapisać?

Należy wypełnić poniższy formularz i kliknąć przycisk wyślij.

Zarząd, po spełnieniu wymaganych warunków, na mocy uchwały przyjmuje kandydata w poczet członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.

Nowy członek WKW zostaje o tym fakcie poinformowany e-mailem i poproszony o:

 • przesłanie zeskanowanego aktualnego zdjęcia do legitymacji oraz
 • opłacenie składki członkowskiej w wysokości 150 zł i wpisowego w wysokości 50 zł na konto klubowe (ING Bank Śląski 13 1050 1575 1000 0023 2909 0373, numer konta oraz dane teleadresowe klubu są dodatkowo dostępne w zakładce dane klubowe).

Uwaga: prosimy kandydatów o nie wpłacanie na konto Klubu żadnych kwot do momentu otrzymania potwierdzenia o przyjęciu w poczet członków WKW!

Legitymacje dla nowych członków Klubu wyrabiane są raz w danym miesiącu, zwykle na jego początku. Obejmują one osoby zapisane w miesiącu poprzednim i są gotowe do odebrania po około 2 tygodniach.