Dołącz do klubu

KOMUNIKAT O PRZERWIE WAKACYJNEJ

Informujemy, że po konsultacjach przeprowadzonych na forum Zarządu, od dnia 10 czerwca 2023 r. do dnia 15 września 2023 r. ze względu na przerwę wakacyjną wstrzymujemy przyjmowanie kandydatów, którzy chcą wstąpić w szeregi Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego .Przyjmowanie nowych kandydatów na członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego zostanie ponownie uruchomione 16 września br.

Jeśli chcesz korzystać z przywilejów przysługujących członkom WKW,  uczestniczyć w wyjazdach wspinaczkowych, narciarskich i turystycznych, pokazach slajdów i szkoleniach, a zwłaszcza jeśli masz chęć do działania – przyłącz się do WKW.

Wymagania

Wymagania przyjęcia do Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego są następujące:

 • ukończone 18 lat przez kandydatkę/kandydata,
 • przedstawienie do wglądu jednego z dokumentów:
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu wspinaczki skalnej bądź kursu taternickiego, zrealizowanych zgodnie z programem szkoleniowym Polskiego Związku Alpinizmu,
  • wykazu przejść skalnych/górskich,
  • wykazu sportowej działalności górskiej (np. skitury, turystyka wysokogórska, biegi górskie, itp.),
 • zapoznanie się ze Statutem Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, który znajduje się tutaj.

Jak się zapisać?

Należy wypełnić poniższy formularz i kliknąć przycisk wyślij.

Zarząd, po spełnieniu wymaganych warunków, na mocy uchwały przyjmuje kandydata w poczet członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.

Nowy członek WKW zostaje o tym fakcie poinformowany e-mailem i poproszony o:

 • przesłanie zeskanowanego aktualnego zdjęcia do legitymacji oraz
 • opłacenie składki członkowskiej w wysokości 150 zł i wpisowego w wysokości 50 zł na konto klubowe (ING Bank Śląski 13 1050 1575 1000 0023 2909 0373, numer konta oraz dane teleadresowe klubu są dodatkowo dostępne w zakładce dane klubowe).

Uwaga: prosimy kandydatów o nie wpłacanie na konto Klubu żadnych kwot do momentu otrzymania potwierdzenia o przyjęciu w poczet członków WKW!

Legitymacje dla nowych członków Klubu wyrabiane są raz w danym miesiącu, zwykle na jego początku. Obejmują one osoby zapisane w miesiącu poprzednim i są gotowe do odebrania po około 2 tygodniach.