Liga Boulderowa WKW. Edycja IV: Zerwa WOW

Przez najbliższe dwa tygodnie zapraszamy wszystkich klubowiczów do udziału w czwartej odsłonie Ligi Boulderowej WKW. Tym razem bawimy się i łoimy na Zerwa WOW. Ta edycja naszej zabawy trwa do 21 marca

Zasady udziału w Lidze:
1. Wszystkie drogi do zrobienia w ramach Ligi Boulderowej WKW oznaczone są numerem i logiem Klubu.
2. Na recepcji Zerwa WOW pobieramy karty startowe, które wypełniamy zgodnie z prawdą i wychodząc zostawiamy do przechowania oraz późniejszej oceny,
3. Punktowany będzie Top, Flash i Bonus – wszystkie odpowiednio oznaczone – w następujący sposób:
* Top = 5 pkt,
* Flash = 5 pkt za Top + dodatkowe 2 pkt za Flash,
* Bonus = 1 pkt – brak Topu, ale osiągnięty Bonus.

Towarzysko w Lidze Boulderowej WKW brać udział może każdy chętny, jednak na koniec zmagań (wszystkich etapów) sklasyfikowani zostaną jedynie AKTYWNI CZŁONKOWIE WKW (z opłaconymi składkami za 2023 rok). Najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody niespodzianki.

Przypominamy!
Zachęcamy do dokumentowania swoich zmagań z ligowymi drogami i publikowanie ich na grupie „WKW – grupa społeczności klubowej”. Wśród wszystkich, którzy pochwalą się swoimi zdjęciami/filmikami ze wspinu, rozlosujemy specjalny upominek.

Liga Boulderowa WKW będzie liczyła sobie kilka etapów – każdy zostanie zorganizowany we współpracy z inną ścianą lub bulderownią we Wrocławiu. Wszystkim już teraz serdecznie dziękujemy za chęć działania z nami.

Pamiętajcie, że wzięcie udziału w Lidze jest równoznaczne z akceptacją jej regulaminu, który w całości zamieszczamy i zachęcamy do przeczytania go.

Regulamin Ligi Boulderowej 2023


Liga Boulderowa WKW. Edycja III: Flow Climbing Space

Po chwili przerwy zapraszamy Was do udziału w III edycji Ligi Boulderowej WKW. Odbędzie się ona
we Flow Climbing Space i potrwa od 20 lutego do 5 marca.

Poniżej przypominamy zasady udziału w Lidze:

1. Wszystkie drogi do zrobienia w ramach Ligi Boulderowej WKW oznaczone są numerem i logiem Klubu,
2. Na recepcji w Fabrycznej pobieramy karty startowe, które wypełniamy zgodnie z prawdą i wychodząc zostawiamy do przechowania oraz późniejszej oceny,
3. Punktowany będzie Top, Flash i Bonus – wszystkie odpowiednio oznaczone – w następujący sposób:
* Top = 5 pkt,
* Flash = 5 pkt za Top + dodatkowe 2 pkt za Flash,
* Bonus = 1 pkt – brak Topu, ale osiągnięty Bonus.
Towarzysko w Lidze Boulderowej WKW brać udział może każdy chętny, jednak na koniec zmagań (wszystkich etapów) sklasyfikowani zostaną jedynie AKTYWNI CZŁONKOWIE WKW (z opłaconymi składkami za 2023 rok). Najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody niespodzianki.

Przypominamy!

Zachęcamy do dokumentowania swoich zmagań z ligowymi drogami i publikowanie ich na grupie „WKW – grupa społeczności klubowej”. Wśród wszystkich, którzy pochwalą się swoimi zdjęciami/filmikami ze wspinu, rozlosujemy specjalny upominek.

Liga Boulderowa WKW będzie liczyła sobie kilka etapów – każdy zostanie zorganizowany we współpracy z inną ścianą lub bulderownią we Wrocławiu. Wszystkim już teraz serdecznie dziękujemy za chęć działania z nami.  Pamiętajcie, że wzięcie udziału w Lidze jest równoznaczne z akceptacją jej regulaminu, który w całości zamieszczamy i zachęcamy do przeczytania go.

Regulamin Ligi Boulderowej WKW

Organizator
Organizatorem Ligi boulderowej WKW jest Wrocławski Klub Wysokogórski.
Założenia ogólne
1. Celem ligi jest popularyzacja wspinania oraz treningu wśród członków klubu.
2. Założeniem ligi jest cykl towarzyskich zawodów w ramach wrocławskich ścianek pomiędzy aktywnymi członkami klubu.
3. Lista ścianek będzie publikowana cyklicznie w formie wydarzeń na Facebooku oraz w informacji na stronie WKW na Facebooku.
4. Na terenie danego obiektu obowiązuje regulamin obiektu, który uczestnicy zobowiązują się respektować.
Uczestnictwo
1. W lidze mogą uczestniczyć wszyscy aktywni członkowie WKW.
2. Warunkiem uczestnictwa jest:
– opłacenie składki klubowej na rok 2023
– zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu
– zapoznanie się i akceptacja regulaminu obiektów, gdzie będą odbywać się poszczególne etapy ligi
– opłacenie kosztów wejścia na ściankę
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania wspinaczki
3. Liga ma charakter towarzyski. Liczymy na uczciwość oraz rzetelność uczestników.
Terminarz
Terminy poszczególnych wydarzeń będą publikowane na bieżąco w wydarzeniach oraz stronie WKW na Facebooku.
Sposób rozegrania ligi
1. Zawody ligi polegają na zdobywaniu punktów za przechodzenie boulderów podczas trwania każdego etapu ligi.
2. Bouldery na ściankach będą oznaczone liczbą oznaczającą numer balda oraz logiem WKW.
3. Przejście boulderów nie oznaczonych logo WKW nie liczy się w punktacji ligi.
4. Na każdej edycji będzie znajdowało się około 20 oznaczonych baldów do zrobienia.
5. Punktacja wygląda następująco:
– skończenie balda ‘top’ 5pkt
– skończenie balda w pierwszej próbie ‘flash’ 2pkt
– bonus 1pkt
6. Bonus będzie oznaczony na każdym baldzie w innym miejscu. Zaliczenie bonusa to kontrolowane przytrzymanie oznaczonego chwytu.
7. Top znajduje się na najwyższym chwycie balda.
8. Skończenie balda polega na kontrolowanym utrzymaniu topu dwoma rękami.
9. Chwyty startowe baldów są oznaczone karteczką z logo WKW oraz karteczką ścianki oznaczającą trudność w skali trudności danej ścianki.
10. Przejście balda odbywa się po chwytach jednego koloru. Kolor chwytów wyznaczają chwyty startowe.
Czas trwania zawodów
1. Każdy etap ligi odbywa się na innej ściance.
2. Każdy z etapów trwa około 2 tygodnie.
3. Dokładne daty będą podane w wydarzeniach publikowanych na Facebooku.
4. W czasie trwania każdego etapu nie ma ograniczenia ilości wizyt na ściance oraz ilości prób na baldach. Każdy przychodzi kiedy może i robi ile ma siły.

Media
Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wizerunku uczestników ligi na social mediach klubu.
Punktacja
1. Każda edycja ligi będzie miała osobny formularz punktacji.
2. Formularz każdy z uczestników wypełnia indywidualnie.
3. Wypełniony formularz należy zostawić na ścianie w oznaczonym miejscu na recepcji.
4. Wypełnione formularze należy oddać maksymalnie do ostatniego dnia trwania danej edycji. Formularze oddane po dacie zakończenia nie będą brane pod uwagę.
Zakończenie ligi oraz nagrody
1. Zakończenie ligi odbędzie się ostatniego dnia, ostatniej edycji ligi.
2. Wyłonienie najlepszych członków klubu będzie polegało na zsumowaniu punktów z każdej edycji ligi.
3. Nagrody będą przyznawane w kategorii damskiej i męskiej bez podziału na kategorie wiekowe.
4. Lista nagród będzie opublikowana na oficjalnej stronie WKW w portalu facebook.
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia zawodów, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów obejmuje także publikację imienia, nazwiska, płci celem opublikowania częściowych oraz końcowych wyników zawodów.
3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami RODO i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2018 poz. 1000).
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w zawodach.
6. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i używanie wizerunku na zdjęciach i filmikach z zawodów w social mediach klubu.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji powyższego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu o czym niezwłocznie powiadomi uczestników.


II edycja Ligi Bulderowej WKW odbywa się na: Fabryczna Boulder.

II edycja Ligi Bulderowej WKW odbywa się na: Fabryczna Boulder. Wspinamy się tam po drogach nakręcone specjalnie dla nas od poniedziałku 30 stycznia do poniedziałku 13 lutego w godzinach otwarcia.

Zasady udziału w Lidze:
1. Wszystkie drogi do zrobienia w ramach Ligi Boulderowej WKW oznaczone są numerem i logiem Klubu,
2. Na recepcji w Fabrycznej pobieramy karty startowe, które wypełniamy zgodnie z prawdą i wychodząc zostawiamy do przechowania oraz późniejszej oceny,
3. Punktowany będzie Top, Flash i Bonus – wszystkie odpowiednio oznaczone – w następujący sposób:
* Top = 5 pkt,
* Flash = 5 pkt za Top + dodatkowe 2 pkt za Flash,
* Bonus = 1 pkt – brak Topu, ale osiągnięty Bonus.
Towarzysko w Lidze Boulderowej WKW brać udział może każdy chętny, jednak na koniec zmagań (wszystkich etapów) sklasyfikowani zostaną jedynie AKTYWNI CZŁONKOWIE WKW (z opłaconymi składkami za 2023 rok). Najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody niespodzianki.

Przypominamy!

Zachęcamy do dokumentowania swoich zmagań z ligowymi drogami i publikowanie ich na grupie „WKW – grupa społeczności klubowej”. Wśród wszystkich, którzy pochwalą się swoimi zdjęciami/filmikami ze wspinu, rozlosujemy specjalny upominek.

Liga Boulderowa WKW będzie liczyła sobie kilka etapów – każdy zostanie zorganizowany we współpracy z inną ścianą lub bulderownią we Wrocławiu. Wszystkim już teraz serdecznie dziękujemy za chęć działania z nami.  Pamiętajcie, że wzięcie udziału w Lidze jest równoznaczne z akceptacją jej regulaminu, który w całości zamieszczamy i zachęcamy do przeczytania go.

Regulamin Ligi Boulderowej WKW

Organizator
Organizatorem Ligi boulderowej WKW jest Wrocławski Klub Wysokogórski.
Założenia ogólne
1. Celem ligi jest popularyzacja wspinania oraz treningu wśród członków klubu.
2. Założeniem ligi jest cykl towarzyskich zawodów w ramach wrocławskich ścianek pomiędzy aktywnymi członkami klubu.
3. Lista ścianek będzie publikowana cyklicznie w formie wydarzeń na Facebooku oraz w informacji na stronie WKW na Facebooku.
4. Na terenie danego obiektu obowiązuje regulamin obiektu, który uczestnicy zobowiązują się respektować.
Uczestnictwo
1. W lidze mogą uczestniczyć wszyscy aktywni członkowie WKW.
2. Warunkiem uczestnictwa jest:
– opłacenie składki klubowej na rok 2023
– zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu
– zapoznanie się i akceptacja regulaminu obiektów, gdzie będą odbywać się poszczególne etapy ligi
– opłacenie kosztów wejścia na ściankę
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania wspinaczki
3. Liga ma charakter towarzyski. Liczymy na uczciwość oraz rzetelność uczestników.
Terminarz
Terminy poszczególnych wydarzeń będą publikowane na bieżąco w wydarzeniach oraz stronie WKW na Facebooku.
Sposób rozegrania ligi
1. Zawody ligi polegają na zdobywaniu punktów za przechodzenie boulderów podczas trwania każdego etapu ligi.
2. Bouldery na ściankach będą oznaczone liczbą oznaczającą numer balda oraz logiem WKW.
3. Przejście boulderów nie oznaczonych logo WKW nie liczy się w punktacji ligi.
4. Na każdej edycji będzie znajdowało się około 20 oznaczonych baldów do zrobienia.
5. Punktacja wygląda następująco:
– skończenie balda ‘top’ 5pkt
– skończenie balda w pierwszej próbie ‘flash’ 2pkt
– bonus 1pkt
6. Bonus będzie oznaczony na każdym baldzie w innym miejscu. Zaliczenie bonusa to kontrolowane przytrzymanie oznaczonego chwytu.
7. Top znajduje się na najwyższym chwycie balda.
8. Skończenie balda polega na kontrolowanym utrzymaniu topu dwoma rękami.
9. Chwyty startowe baldów są oznaczone karteczką z logo WKW oraz karteczką ścianki oznaczającą trudność w skali trudności danej ścianki.
10. Przejście balda odbywa się po chwytach jednego koloru. Kolor chwytów wyznaczają chwyty startowe.
Czas trwania zawodów
1. Każdy etap ligi odbywa się na innej ściance.
2. Każdy z etapów trwa około 2 tygodnie.
3. Dokładne daty będą podane w wydarzeniach publikowanych na Facebooku.
4. W czasie trwania każdego etapu nie ma ograniczenia ilości wizyt na ściance oraz ilości prób na baldach. Każdy przychodzi kiedy może i robi ile ma siły.

Media
Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wizerunku uczestników ligi na social mediach klubu.
Punktacja
1. Każda edycja ligi będzie miała osobny formularz punktacji.
2. Formularz każdy z uczestników wypełnia indywidualnie.
3. Wypełniony formularz należy zostawić na ścianie w oznaczonym miejscu na recepcji.
4. Wypełnione formularze należy oddać maksymalnie do ostatniego dnia trwania danej edycji. Formularze oddane po dacie zakończenia nie będą brane pod uwagę.
Zakończenie ligi oraz nagrody
1. Zakończenie ligi odbędzie się ostatniego dnia, ostatniej edycji ligi.
2. Wyłonienie najlepszych członków klubu będzie polegało na zsumowaniu punktów z każdej edycji ligi.
3. Nagrody będą przyznawane w kategorii damskiej i męskiej bez podziału na kategorie wiekowe.
4. Lista nagród będzie opublikowana na oficjalnej stronie WKW w portalu facebook.
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia zawodów, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów obejmuje także publikację imienia, nazwiska, płci celem opublikowania częściowych oraz końcowych wyników zawodów.
3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami RODO i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2018 poz. 1000).
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w zawodach.
6. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i używanie wizerunku na zdjęciach i filmikach z zawodów w social mediach klubu.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji powyższego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu o czym niezwłocznie powiadomi uczestników.


Wyniki 1. Edycji Ligi Bulderowej WKW “Groto”

Nadejszła wiekopomna chwiła! Podliczyliśmy wyniki I edycji naszej Ligi Boulderowej rozegranej na Bulderownia Groto Prezentujemy je poniżej w podziale na kategorie damską i męską + dodatkowo osoby niezrzeszone w WKW.

Zgodnie z zapowiedziami, każdy ma doliczony 1 pkt za bonus z balda nr 16 – tam, gdzie nie było wstążeczki. Także taki prezencik na dobry początek ligi.

KOBIETY

1.Zuzanna Nosal 134

2.Kasia Tomsia 110

3. Natalia Matkowska 107

4.Magdalena Waligórska 101

5.Ela Buchwald 91

6.Natalia Demusz 83

7.Olga Lotka 79

8.Martyna Pędziach 56

9.Magdalena Szultk 36

10.Celina Marchewka 18

MĘŻCZYŹNI

1.Jan Gałek 136

2.Gor Melkonyan 121

3.Adam Iwańczak 121

4. Michał Grędusz 119

5.Eliasz Nakonieczny 119

6.Marcin Sadowski 118

7. Michał Besler 117

8.Bogdan Stefko 115

9.Paweł Trzęsicki 113

10. Michał Gałęza 110

11.Dominik Biarda 110

12.Przemysław Kruk 110

13. Jan Skopowski 109

14. Tomasz Lewandowski 107

15. Radosław Luter 104

16. Patryk Pietrań 101

16. Bartek Krawczyk 101

18. Jakub Stasiak 99

19. Konrad Moeller 95

20. Andrzej Sendecki 94

21. Karol Bryksa 91

22. Paweł Pasisz 86

23. Kamil S. 83

24. Łukasz Sworowski 79

25. Stanisław Stępak 76

25. Łukasz Piątek 68

26. Szumi Szumowski 67

27. Paweł Olszewski 63

28. Piotrek Kopszak 62

29. Szczepan Pawelec 61

30. Jarosław Sowała 53

31. Emil Bakalarz 40

NIEZRZESZENI W WKW

1.Marcin Krzywiński 134

2.Maciek Kubica 125

3.Michał Lew 111

4.Artur Borowiec 67

*Panowie – może to najwyższy czas, aby się zapisać i powalczyć o miejsce w stawce?

Wszystkim uczestnikom I edycji Ligi Boulderowej WKW gratulujemy wyniku i zachęcamy do jego pomnażania

Jeśli w jakimś nazwisku pojawił się błąd – prosimy o informację w komentarzu, a zaraz później zapisanie się na zajęcia z kaligrafii

Dane z niektórych kart były naprawdę niełatwe do odczytania

Ciśniemy dalej! Widzimy się do 13 lutego na Fabryczna Boulder!

Zespół WKW


Rusza Liga Boulderowa WKW: część I Bulderownia Groto

Zgodnie z zapowiedziami, ogłaszamy start Ligi Boulderowej WKW I edycja odbędzie się na Bulderowni Groto, gdzie specjalnie dla nas chłopaki kręcą nowe, niesamowite drogi. Łoić je można od piątku 13 do niedzieli 29 stycznia w godzinach otwarcia.

Zasady udziału w Lidze:

  • Wszystkie drogi do zrobienia w ramach Ligi Boulderowej WKW oznaczone są numerem i logiem Klubu,
  • Na recepcji w Groto pobieramy karty startowe, które wypełniamy zgodnie z prawdą  i wychodząc zostawiamy do przechowania oraz późniejszej oceny,
  • Punktowany będzie Top, Flash i Bonus – wszystkie odpowiednio oznaczone.

Towarzysko w Lidze Boulderowej WKW brać udział może każdy chętny, jednak na koniec sklasyfikowani zostaną jedynie AKTYWNI CZŁONKOWIE WK (z opłaconymi składkami za 2023 rok). Najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody niespodzianki.

Zachęcamy do dokumentowania swoich zmagań z ligowymi drogami i publikowanie ich na grupie „WKW – grupa społeczności klubowej”. Wśród wszystkich, którzy pochwalą się swoimi zdjęciami/filmikami ze wspinu rozlosujemy specjalny upominek

Pamiętajcie, że wzięcie udziału w Lidze jest równoznaczne z akceptacją jej regulaminu, który w całości zamieszczamy i zachęcamy do przeczytania go.

Regulamin Ligi Boulderowej WKW

Organizator:

Organizatorem Ligi boulderowej WKW jest Wrocławski Klub Wysokogórski.

Założenia ogólne

1. Celem ligi jest popularyzacja wspinania oraz treningu wśród członków klubu.
2. Założeniem ligi jest cykl towarzyskich zawodów w ramach wrocławskich ścianek
pomiędzy aktywnymi członkami klubu.
3. Lista ścianek będzie publikowana cyklicznie w formie wydarzeń na Facebooku
oraz w informacji na stronie WKW na Facebooku.
4. Na terenie danego obiektu obowiązuje regulamin obiektu, który uczestnicy
zobowiązują się respektować.

Uczestnictwo

1. W lidze mogą uczestniczyć wszyscy aktywni członkowie WKW.
2. Warunkiem uczestnictwa jest:
– opłacenie składki klubowej na rok 2023
– zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu
– zapoznanie się i akceptacja regulaminu obiektów, gdzie będą odbywać się
poszczególne etapy ligi
– opłacenie kosztów wejścia na ściankę
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania wspinaczki
3. Liga ma charakter towarzyski. Liczymy na uczciwość oraz rzetelność uczestników.

Terminarz

Terminy poszczególnych wydarzeń będą publikowane na bieżąco w wydarzeniach
oraz stronie WKW na Facebooku.

Sposób rozegrania ligi

1. Zawody ligi polegają na zdobywaniu punktów za przechodzenie boulderów
podczas trwania każdego etapu ligi.
2. Bouldery na ściankach będą oznaczone liczbą oznaczającą numer balda oraz
logiem WKW.
3. Przejście boulderów nie oznaczonych logo WKW nie liczy się w punktacji ligi.
4. Na każdej edycji będzie znajdowało się około 20 oznaczonych baldów do
zrobienia.
5. Punktacja wygląda następująco:
– skończenie balda ‘top’ 5pkt
– skończenie balda w pierwszej próbie ‘flash’ 2pkt
– bonus 1pkt
6. Bonus będzie oznaczony na każdym baldzie w innym miejscu. Zaliczenie bonusa
to kontrolowane przytrzymanie oznaczonego chwytu.
7. Top znajduje się na najwyższym chwycie balda.
8. Skończenie balda polega na kontrolowanym utrzymaniu topu dwoma rękami.
9. Chwyty startowe baldów są oznaczone karteczką z logo WKW oraz karteczką
ścianki oznaczającą trudność w skali trudności danej ścianki.
10. Przejście balda odbywa się po chwytach jednego koloru. Kolor chwytów
wyznaczają chwyty startowe.

Czas trwania zawodów

1. Każdy etap ligi odbywa się na innej ściance.
2. Każdy z etapów trwa około 2 tygodnie.
3. Dokładne daty będą podane w wydarzeniach publikowanych na Facebooku.
4. W czasie trwania każdego etapu nie ma ograniczenia ilości wizyt na ściance oraz ilości prób na baldach. Każdy przychodzi kiedy może i robi ile ma siły.

Media

Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wizerunku uczestników ligi na social mediach klubu.

Punktacja

1. Każda edycja ligi będzie miała osobny formularz punktacji.
2. Formularz każdy z uczestników wypełnia indywidualnie.
3. Wypełniony formularz należy zostawić na ścianie w oznaczonym miejscu na
recepcji.
4. Wypełnione formularze należy oddać maksymalnie do ostatniego dnia trwania danej edycji. Formularze oddane po dacie zakończenia nie będą brane pod uwagę.

Zakończenie ligi oraz nagrody

1. Zakończenie ligi odbędzie się ostatniego dnia, ostatniej edycji ligi.
2. Wyłonienie najlepszych członków klubu będzie polegało na zsumowaniu punktów z każdej edycji ligi.
3. Nagrody będą przyznawane w kategorii damskiej i męskiej bez podziału na
kategorie wiekowe.

4. Lista nagród będzie opublikowana na oficjalnej stronie WKW w portalu facebook.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji powyższego
regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu o czym niezwłocznie powiadomi uczestników.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia zawodów, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów obejmuje także publikację imienia, nazwiska, płci celem opublikowania częściowych oraz końcowych wyników zawodów.
3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami RODO i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2018 poz. 1000).
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w zawodach.
6. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i używanie wizerunku na zdjęciach i filmikach z zawodów w social mediach klubu.


powoli koniec ligi

Powoli dobiega końca VII edycja “Ligi Tradowej WKW”

Zostało jeszcze 10 dni do zakończenie VII edycji Ligii Tradowej WKW. Pogoda na najbliższe dwa tygodnie zamówiona! Także zachęcamy do udziału – koniec konkursu 16 października 2022 r.

Czytaj dalej


smieci

„Czyste Rudawy” – hasło VII edycji „Ligi Tradowej WKW”

Ziemia nazywana jest błękitną planetą, ale to my, jako jej mieszkańcy, mamy bezpośredni wpływ na to, czy nadal pozostanie żyznym domem, czy też zmieni się w pustynię.

Musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za środowisko, w którym żyjemy, zarówno dla siebie, jak i przyszłych pokoleń. Jako jednostki nie zmienimy oblicza całej planety, ale możemy i powinniśmy stać się początkiem domina zmiany zachowań, przyzwyczajeń i przede wszystkim myślenia otaczających nas osób.

Dlatego też tematem przewodnim VII edycji „Ligi Tradowej WKW” są „Czyste Rudawy”.

Czytaj dalej


portalgorski

Liga Tradowa WKW 2022 – patronat medialny

Z przyjemności informujemy, że patronami medialnymi tegorocznej edycji Ligi Tradowej WKW są:

portalgorski

wspinaniepl

taternik

redpoint


voucher1

Nagrody za udział w konkursie Liga Tradowa WKW – edycja VII „Czyste Rudawy”

Każdy kto zrobi 10 dróg z listy dróg konkursowych Ligi Tradowej WKW i pojawi się na imprezie kończącej konkurs będzie mógł wziąć udział w losowaniu poniższych nagród:

  • kategoria OPEN – kurs autoratownictwa (połączony ze wspinaniem nocnym) z Krzysztofem Zabłotnym,
  • kategoria WKW – kurs wspinania w rysach ze Sławomirem Szlagowskim.

voucher2

Natomiast nagrodą specjalną, za zbiórkę największej ilości śmieci w siódmej edycji Ligi Tradowej WKW, jest voucher na nocleg dla dwojga w portaledge ufundowany przez Tricamp Szkoła Wspinania, czyli szkołę założoną przez organizację Integrowanie Przez Wspinanie i prowadzoną przez trójkę przyjaciół, doświadczonych wspinaczy – Pawła Zielińskiego, Tomasza Olszewskiego oraz Daniela Sromek.

voucher3

Aby wziąć udział w losowaniu tej nagrody należy, pod postem o nagrodzie specjalnej na profilu Ligi Tradowej WKW, w komentarzach wrzucać zdjęcia ze śmieciami zebranymi podczas trwania tej edycji Ligi Tradowej WKW (https://www.facebook.com/photo?fbid=551939829963090&set=a.246593273831082 ) lub wysłać je na adres kw.wroclaw@gmail.com.

Organizatorzy