smieci

„Czyste Rudawy” – hasło VII edycji „Ligi Tradowej WKW”

Ziemia nazywana jest błękitną planetą, ale to my, jako jej mieszkańcy, mamy bezpośredni wpływ na to, czy nadal pozostanie żyznym domem, czy też zmieni się w pustynię.

Musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za środowisko, w którym żyjemy, zarówno dla siebie, jak i przyszłych pokoleń. Jako jednostki nie zmienimy oblicza całej planety, ale możemy i powinniśmy stać się początkiem domina zmiany zachowań, przyzwyczajeń i przede wszystkim myślenia otaczających nas osób.

Dlatego też tematem przewodnim VII edycji „Ligi Tradowej WKW” są „Czyste Rudawy”.

Uczestnicy naszego konkursu przy okazji wspinania zbierają śmieci w najbliższej okolicy. Nie jest to duży wysiłek, a dzięki aktywnej postawie pomagamy dbać o środowisko, w którym kochamy przebywać. Apelujemy także o szanowanie dzikich zwierzątek, które goszczą nas podczas uprawiania naszej pasji. Las to jest ich dom i nie możemy go niszczyć ani ingerować w jego ekosystem.
Do zakończenia konkursu pozostało półtora miesiąca – wspinajmy się i sprzątajmy po innych. Im więcej zebranych śmieci, tym bardziej jesteśmy zadowoleni.

Organizatorzy

 

patronat