Wprowadzone przez Marcin Lubimow

FAQ – 2006

1. Co mam wysłać, plik czy zdjęcie? Na konkurs należy wysłać odbitkę kolorową lub czarno-białą o wymiarach minimum 30x20cm. Jeżeli będziemy potrzebowali plików, zwrócimy się z prośbą o nie do nagrodzonych. Jeśli jednak nie będą dysponowali cyfrowymi wersjami swoich zdjęć, nie będzie problemu. 2. Ile zdjęć mogę wysłać? Dowolną liczbę. 3. Do kiedy mogę przesyłać […]

Statut Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego

Statut Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego Rozdział I – Postanowienia ogólne § 1 Wrocławski Klub Wysokogórski zwany dalej “Klubem”, jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i posiada osobowość prawną. Nazwa Klubu jest prawnie zastrzeżona. § 2 Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą władz Wrocław. Klub może działać poza granicami Polski, pod warunkiem iż pozwala na to prawo danego państwa. […]

Zarząd Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego na lata 2022-2025

Zarząd Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego: Krzysztof Zabłotny – Prezes Zarządu Katarzyna Kozyra – Wiceprezes Zarządu Katarzyna Tomsia – Wiceprezes Zarządu Jakub Mędrzycki – Sekretarz Wojciech Moczulski – Skarbnik Komisja Rewizyjna: Andrzej Sendecki – Przewodniczący Wojciech Wirkijowski Tomasz Sobotnicki Sąd Koleżeński: Wojciech Wajda – Przewodniczący Paweł Jach Łukasz Piątek

Trochę historii

“Wszyscy marzymy, lecz nie tak samo.Ci, co śnią nocą – w najgłębszychzakamarkach umysłu – budzą się, by odkryćpróżność swych snów; ci natomiast,co za dnia marzą, to ludzieniebezpieczni, ponieważ mogą– oczy mając otwarte – wprowadzićswoje marzenia w czyn”T.E. Lawrence “Siedem filarów mądrości” Kim jesteśmy? Klub powstał w 1997 r. pod nazwą Wrocławski Klub Sportów Górskich. Założyli […]

Wigilia Klubowa

Wigilia odbędzie się 21 grudnia 2006 r. Poprzedzona zostanie mszą w intencji ś.p. Jacka Mierzejewskiego. Msza odbędzie się o godz 19.00 w kaplicy przy kościele p.w. Świętej Rodziny na Monte Cassino, spotkanie wigilijne zaraz po niej, przypuszczalnie w parafialnym Klubie Seniora.   Będziemy wdzięczni za przyniesienie ze sobą jakichś smakowitości.

X-lecie WKW

Serdecznie zapraszamy na obchody X-lecia Wrocławskiego Klubu Wysokogórksiego. Będziemy je świętować w schronisku Szwajcarka w Rudawach Janowickich w dniach 25-26 listopada 2006 r. Bardzo liczymy, że zaszczycicie swoją obecnościa naszą uroczystość. Rozpoczęcie obchodów planujemy na godz. 1200 w sobotę 25 listopada 2006 r. wspólnym wyjściem w Sokoliki. O godz. 1700 będziemy kontynuować obchody w Szwajcarce.

Wyjazd na McKinleya

Zapraszamy na oficjalną stronę wyprawy McKinley 2006, która realizowana jest przez naszych kolegów z grupy “Olympus Mons” działających w ramach naszego Klubu.