O Konkursie – 2006

Rok 2006 jest dla nas, Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, szczególny. W 1996 r. w miejsce (rozwiązanego z powodów formalnych) Klubu Wysokogórskiego we Wrocławiu powstał Wrocławski Klub Sportów Górskich. W kwietniu b.r. powróciliśmy do pierwotnej nazwy, która niesie ze sobą historię i tradycję wrocławskiego alpinizmu. Po 12 latach we Wrocławiu ponownie zaistniał Klub Wysokogórski.

W tym roku mija także 5 lat od śmierci w lawinie naszego Kolegi Jacka Mierzejewskiego – pasjonata narciarstwa wysokogórskiego, alpinisty, zamiłowanego fotografika, członka Zarządu Wrocławskiego Klubu Sportów Górskich i jednego z jego założycieli, przewodniczącego Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego Polskiego Związku Alpinizmu.

Chcemy, by Konkurs Fotografii Górskiej był wyrazem naszej pamięci o Nim.

Wrocławski Klub Wysokogórski