Wprowadzone przez Marcin Lubimow

Benefity dla członków WKW

Wrocławski Klub Wysokogórski oferuje klubowiczom atrakcyjne zniżki, dzięki temu szpejąc się, korzystając z noclegów oraz szkoleń możesz wiele zaoszczędzić. Żeby skorzystać ze zniżek, trzeba każdorazowo pokazać legitymację klubową z ważną pieczęcią (dla starych legitymacji) albo hologramem (wersja z nowymi legitymacjami) na bieżący rok. Klubowicze z ważną legitymacją klubową posiadają zniżki na usługi/asortyment (rabaty do 15%) u […]

Dofinansowanie

Zasady przyznawania dofinansowania wyjazdów o charakterze alpejskim Dofinansowanie wyjazdu alpejskiego mogą otrzymać członkowie Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, którzy:  są czonkami klubu co najmniej 1 rok (w momencie skadania wniosku); nie mają wobec Klubu żadnych zaległych zobowiązań oraz opłacili składki członkowskie za rok, w którym planują wyjazd; na bieżąco uzupełniają swój wykaz przejść na stronie internetowej WKW; posiadają ubezpieczenie NW, […]

Piramida Carstensza

W drugiej połowie marca rozpoczęła się wyprawa na Piramidę Carstensza, w której bierze udział członek naszego klubu, Marcin Haremza. Kierownikiem wyprawy na szczyt zaliczany do Korony Ziemi, jest Bogusław Ogrodnik, organizator ubiegłorocznego wyjazdu na Mt. Everest (głośnego głównie z powodu udziału Martyny Wojciechowskiej). Sześciu uczestników wyjazdu znajdują się właśnie w nowogwinejskiej dżungli, idąc w kierunku […]

Wyniki konkursu FG – 2006

Jury w składzie: Maria Bańkowska-Trzeciakowska Przemysław Imieliński Bogdan Jankowski Michał Jóźków Marek Trzeciakowski na posiedzieniu, które odbyło się 28 listopada, postanowiło przyznać następujące nagrody:

Konkurs

Uroczyste ogłoszenie wyników I Konkursu Fotografii Górskiej im. Jacka Mierzejewskiego oraz rozdanie nagród, odbędzie się 10 lutego 2007 roku w budynku A1 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27 o godzinie 14:00. Równocześnie na antresoli budynku A1 otwarta zostanie wystawa pokonkursowa. Wystawa będzie otwarta do 10 marca 2007 roku. Wyniki Konkursu i nagrodzone prace można także […]

Regulamin – 2006

§ 3 Warunki uczestnictwa Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. Konkurs ma charakter otwarty. Może w nim wziąć udział każdy, kto zajmuje się fotografią profesjonalnie lub amatorsko. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą przedstawicieli ustawowych. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komitetu organizacyjnego, członkowie Jury oraz ich rodziny i osoby im najbliższe. […]

Jury – 2006

BOGDAN JANKOWSKI Himalaista, instruktor alpinizmu PZA, zamiłowany fotograf, były Prezes KW we Wrocławiu, członek WKW BOGUMIŁ SŁAMA Alpinista, instruktor alpinizmu PZA, przewodnik wysokogórski UIAGM, wieloletni kierownik centralnego Ośrodka Szkoleniowego PZA Betlejemska w Tatrach, członek WKW MAREK ARCIMOWICZ Fotograf, podróżnik, przewodnik, dziennikarz MARIA I MAREK TRZECIAKOWSCY Grotołazi, zamiłowani fotografowie, członkowie Sekcji Grotołazów we Wrocławiu MICHAŁ JÓZKÓW Grotołaz, […]

O Konkursie – 2006

Rok 2006 jest dla nas, Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, szczególny. W 1996 r. w miejsce (rozwiązanego z powodów formalnych) Klubu Wysokogórskiego we Wrocławiu powstał Wrocławski Klub Sportów Górskich. W kwietniu b.r. powróciliśmy do pierwotnej nazwy, która niesie ze sobą historię i tradycję wrocławskiego alpinizmu. Po 12 latach we Wrocławiu ponownie zaistniał Klub Wysokogórski. W tym roku […]

FAQ – 2006

1. Co mam wysłać, plik czy zdjęcie? Na konkurs należy wysłać odbitkę kolorową lub czarno-białą o wymiarach minimum 30x20cm. Jeżeli będziemy potrzebowali plików, zwrócimy się z prośbą o nie do nagrodzonych. Jeśli jednak nie będą dysponowali cyfrowymi wersjami swoich zdjęć, nie będzie problemu. 2. Ile zdjęć mogę wysłać? Dowolną liczbę. 3. Do kiedy mogę przesyłać […]

Statut Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego

Statut Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego Rozdział I – Postanowienia ogólne § 1 Wrocławski Klub Wysokogórski zwany dalej „Klubem”, jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i posiada osobowość prawną. Nazwa Klubu jest prawnie zastrzeżona. § 2 Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą władz Wrocław. Klub może działać poza granicami Polski, pod warunkiem iż pozwala na to prawo danego państwa. […]