Trochę historii

“Wszyscy marzymy, lecz nie tak samo.
Ci, co śnią nocą – w najgłębszych
zakamarkach umysłu – budzą się, by odkryć
próżność swych snów; ci natomiast,
co za dnia marzą, to ludzie
niebezpieczni, ponieważ mogą
– oczy mając otwarte – wprowadzić
swoje marzenia w czyn”

T.E. Lawrence “Siedem filarów mądrości”

Kim jesteśmy?

Klub powstał w 1997 r. pod nazwą Wrocławski Klub Sportów Górskich. Założyli go dawni członkowie Klubu Wysokogórskiego Wrocław.

Od początku swojej działalności WKSG był zrzeszony w Polskim Związku Alpinizmu. Jego szeregi zasilali przede wszystkim ludzie uprawiający szeroko rozumianą wspinaczkę – wysokogórską, sportową, jednakże miejsce w nim znaleźli także skiturowcy, a nawet kilku grotołazów.

W 2006 r. nastąpiła zmiana nazwy na bardziej tradycyjną – Wrocławski Klub Wysokogórski.