Uczestnicy
Komisja Rewizyjna: Andrzej Sendecki, Tomasz Sobotnicki, Wojciech Wirkijowski.

1. Dyskusja nt. zakresu prac Komisji Rewizyjnej.