Uczestnicy
Komisja Rewizyjna: Andrzej Sendecki, Tomasz Sobotnicki, Wojciech Wirkijowski.

1. Sprawy bieżące:

1.1. Zatwierdzenie regulaminu KR. Regulamin będzie umieszczony na stronie klubowej (zakładka “Klub”) wciągu najbliższych dni.

1.2. Adresy mailowe dla poszczególnych członków KR zostały utworzone.

1.3. Dyskusja dot. prac Zarządu, zatwierdzenie Sprawozdania KR za okres 06.2022-06.2023.

2. Akcje do kolejnego spotkania:

2.1. Utworzenie grupy mailingowej

2.2. Rozpoczęcie inwentaryzacji mienia klubowego