Informujemy, że po konsultacjach przeprowadzonych na forum Zarządu, od dnia 10 czerwca 2023 r. do dnia 15 września 2023 r. ze względu na przerwę wakacyjną wstrzymujemy przyjmowanie kandydatów, którzy chcą wstąpić w szeregi Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego . Przyjmowanie nowych kandydatów na członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego zostanie ponownie uruchomione 16 września br.
Informujemy również, że od dnia 15 czerwca br. do dnia 15 września 2023 r. ze względu na przerwę wakacyjną wstrzymujemy pracę biura WKW, a co za tym idzie bieżącą obsługę członków Klubu. Bardzo prosimy o odebranie zamówionych rzeczy na spotkaniu 14 czerwca br. W tym dniu możliwe będzie odebranie bądź podbicie legitymacji i załatwienie bieżących spraw klubowych.

Zespół WKW