Relacja z zebrania Zarządu z dnia 20.06.2022

Uczestnicy
Zarząd: Krzysztof Zabłotny, Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania
Katarzyna Kozyra

Protokolant
Wojciech Moczulski

 

1. Spotkania klubowe oraz dyżury w siedzibie klubu w okresie wakacyjnym

Zarząd uzgodnił, iż w lipcu i w sierpniu 2022 zostanie zarządzona przerwa wakacyjna, w trakcie której nie będą się odbywały żadne spotkania w siedzibie Klubu. Ostatnie możliwa wizyta w celu załatwienia spraw w Klubie przed okresem wakacyjnym będzie miała miejsce 29.06.2022.

2. Kalendarz wydarzeń

Publikacja kalendarza będzie miała miejsce w tym tygodniu w mediach społecznościowych i na stronie klubowej.

3. Finanse klubowe i planowanie budżetu do końca roku

Przeprowadzono krótką dyskusję w sprawie finansów klubowych (stan konta, wydatki, wysokości składek oraz wpisowego, etc.) i możliwych dodatkowych źródłach pozyskiwania środków na realizację celów statutowych. Z uwagi na konieczność przygotowania się do tematu większej liczby osób, będzie on kontynuowany w szerszym zakresie na dedykowanym pod ten cel spotkaniu Zarządu, planowanym na 4.07.2022.

4. Sprawy bieżące

Wojciech Moczulski oraz Kasia Tomsia poinformowali zebranych o stanie spraw związanych z KRS i protokołami dla PZA.

5. Nowe kryteria decydujące o przyjęciu do klubu oraz oferta Klubu dla członków

Nowe warunki decydujące o przyjęciu nowych osób w poczet członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego zostały finalnie doprecyzowane. Wymagane jest jeszcze ukończenie prac nad dostosowaniem się do przepisów wynikających z RODO. Ustalono, iż nowe kryteria przyjęcia będą obowiązywać od 1 września 2022 r.

Dodatkowo uzgodniono, iż dyskusja na temat opracowania kluczowych obszarów oferty Klubu dla zrzeszonych osób zostanie przeprowadzeniu po zamknięciu opublikowanej wcześniej ankiety.

6. Głosowanie w sprawie przyjęcia nowych osób poczet członkiń i członków WKW

Głosowaniu poddano projekt uchwały w sprawie przyjęcia nowych osób zapisujących się do Klubu w maju 2022 r. w poczet członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego. 

Oddano głosów: ,,za’’ – 5 głosów, ,,przeciw’’ – 0 głosów, ,,wstrzymujących się’’ – 0 głosów.

 

 

6. Głosowanie w sprawie przyjęcia nowych osób poczet członkiń i członków WKW.

 

Głosowaniu poddano projekt uchwały w sprawie przyjęcia nowych osób zapisujących się do Klubu w maju 2022 r. w poczet członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.

 

Oddano głosów: ,,za’’ – 5 głosów, ,,przeciw’’ – 0 głosów, ,,wstrzymujących się’’ – 0 głosów.