Relacja z zebrania Zarządu z dnia 25.05.2022

Uczestnicy
Zarząd: Krzysztof Zabłotny, Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania
Katarzyna Kozyra

Protokolant
Wojciech Moczulski

 

1. Prezentacja spraw formalnych i procesów

W ramach inicjacji prac nowego Zarządu Klubu przedstawiono wszystkie kluczowe procesy oraz formalności związane z administracją, księgowością i reprezentacją Klubu.

2. Cele, oczekiwania, ukonstytuowanie Zarządu

Każdy z członków nowego Zarządu Klubu przedstawił swoje wstępne oczekiwania i założenia dotyczące pracy na rzecz Klubu. Dokonano również wstępnego określenia celów krótko i długo terminowych.

Z uwagi na limit czasowy spotkania, ukonstytuowanie się Zarządu przełożono na następne spotkanie.

3. Głosowanie w sprawie objęcia patronatem imprezy organizowanej z okazji Dnia Dziecka

Na wniosek Krzysztofa Zabłotnego przeprowadzono głosowanie w sprawie objęcia patronatem imprezy z okazji Dnia Dziecka organizowanej przez autora wniosku w kamieniołomie koło Złotoryji.

Oddano głosów: ,,za’’ – 5 głosów, ,,przeciw’’ – 0, ,,wstrzymujących się’’ – 0.

4. Głosowanie wniosku o zaangażowanie Klubu jako współorganizatora premiery Reel Rock 16

Na wniosek Krzysztofa Zabłotnego przeprowadzono głosowanie w sprawie uczynienia Klubu współorganizatorem wydarzenia, jakim jest premiera filmu Reel Rock 16 w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu.

Oddano głosów: ,,za’’ – 5 głosów, ,,przeciw’’ – 0, ,,wstrzymujących się’’ – 0.