Kolejna edycja Memoriału Jurka Dudkowskiego

Nowa edycja Memoriału Jurka Dudkowskiego. Do członków Klubu. Prosimy o przysyłanie wykazów przejść za rok 2013. Nagrody niewykluczone. Wykazy (góry i skałki, skalne, lodowe, mikstowe, drajciulowe) należy przesyłać Micajowi mkajca@o2.pl i Dozentowi wtwdoz@poczta.onet.pl . Wykazy przyjmujemy do 15 marca. Szczególnie zapraszamy debiutantów.