Walne 2013

Wszyscy członkowie WKW zostali już powiadomieni drogą mailową, ale jeszcze raz przypominamy o Walnym Zebraniu Wyborczym.

Głównym punktem zebrania będą wybory delegatów naszego klubu na czerwcowe Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu. W tym roku nasz Klub uprawniony jest do wysłania dwóch osób.

Zebranie odbędzie się dnia 14.03.2013 o godzinie 18.45 (pierwszy termin) w siedzibie klubu przy ul. Sokolniczej 40/1 we Wrocławiu. W przypadku niedostatecznej liczby zebranych (brak kworum) kolejny termin to 14.03.2013 godzina 19.00, również w siedzibie klubu przy ul. Sokolniczej 40/1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór przewodniczącego zebrania
  3. Wybór sekretariatu zebrania
  4. Wybór Komisji Mandatowej
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  6. Wybór Komisji Wnioskowej (w przypadku skierowania wniosków na zjazd PZA)
  7. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania
  8. Wybory delegatów na WZD PZA oraz zastępców delegatów.
  9. Zamknięcie zebrania.

Do zobaczenia!
Zarząd Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego