Memoriał Jurka Dudkowskiego 2013 – wykaz przejść

Nowa edycja Memoriału Jurka Dudkowskiego. Do członków Klubu. Prosimy o przysyłanie wykazów przejść za rok 2012. Nagrody niewykluczone. Wykazy (góry i skałki, skalne, lodowe, mikstowe, drajciulowe) należy przesyłać Micajowi mkajca@o2.pl i Dozentowi wtwdoz@poczta.onet.pl . Szczególnie zapraszamy debiutantów