Nowe władze WKW

W dniu 9 grudnia Walne Zebranie Członków dokonało wyboru władz Klubu na kadencję 2008-2011.

W dniu 9 grudnia Walne Zebranie Członków dokonało wyboru władz Klubu na kadencję 2008-2011.

Prezesem Klubu wybrany został kolega Paweł Jach.

W skład pięcioosobowego Zarządu weszli także:

  • Rafał Zając,
  • Katarzyna Rajchert,
  • Małgorzata Popow,
  • Joanna Wajda.