Zarząd głosował w sprawie przyjęcia nowych osób w poczet członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 4/07/2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów:

  • ,,za'' - 5 głosów,
  • ,,przeciw'' - 0 głosów,
  • ,,wstrzymuję się'' - 0 głosów.

Zarząd głosował w sprawie zmiany biura rachunkowego obsługującego prowadzenie ksiąg rachunkowych Klubu oraz reprezentującego Klub przed organami Krajowej Administracji Skarbowej.

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 30/06/2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów:

  • ,,za'' - 5 głosów,
  • ,,przeciw'' - 0 głosów,
  • ,,wstrzymuję się'' - 0 głosów.

Uczestnicy
Zarząd: Krzysztof Zabłotny, Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania
Katarzyna Kozyra

Protokolant
Wojciech Moczulski

 

1. Spotkania klubowe oraz dyżury w siedzibie klubu w okresie wakacyjnym

Zarząd uzgodnił, iż w lipcu i w sierpniu 2022 zostanie zarządzona przerwa wakacyjna, w trakcie której nie będą się odbywały żadne spotkania w siedzibie Klubu. Ostatnie możliwa wizyta w celu załatwienia spraw w Klubie przed okresem wakacyjnym będzie miała miejsce 29.06.2022.

2. Kalendarz wydarzeń

Publikacja kalendarza będzie miała miejsce w tym tygodniu w mediach społecznościowych i na stronie klubowej.

3. Finanse klubowe i planowanie budżetu do końca roku

Przeprowadzono krótką dyskusję w sprawie finansów klubowych (stan konta, wydatki, wysokości składek oraz wpisowego, etc.) i możliwych dodatkowych źródłach pozyskiwania środków na realizację celów statutowych. Z uwagi na konieczność przygotowania się do tematu większej liczby osób, będzie on kontynuowany w szerszym zakresie na dedykowanym pod ten cel spotkaniu Zarządu, planowanym na 4.07.2022.

4. Sprawy bieżące

Wojciech Moczulski oraz Kasia Tomsia poinformowali zebranych o stanie spraw związanych z KRS i protokołami dla PZA.

5. Nowe kryteria decydujące o przyjęciu do klubu oraz oferta Klubu dla członków

Nowe warunki decydujące o przyjęciu nowych osób w poczet członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego zostały finalnie doprecyzowane. Wymagane jest jeszcze ukończenie prac nad dostosowaniem się do przepisów wynikających z RODO. Ustalono, iż nowe kryteria przyjęcia będą obowiązywać od 1 września 2022 r.

Dodatkowo uzgodniono, iż dyskusja na temat opracowania kluczowych obszarów oferty Klubu dla zrzeszonych osób zostanie przeprowadzeniu po zamknięciu opublikowanej wcześniej ankiety.

6. Głosowanie w sprawie przyjęcia nowych osób poczet członkiń i członków WKW

Głosowaniu poddano projekt uchwały w sprawie przyjęcia nowych osób zapisujących się do Klubu w maju 2022 r. w poczet członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego. 

Oddano głosów: ,,za’’ – 5 głosów, ,,przeciw’’ – 0 głosów, ,,wstrzymujących się’’ – 0 głosów.

 

 

6. Głosowanie w sprawie przyjęcia nowych osób poczet członkiń i członków WKW.

 

Głosowaniu poddano projekt uchwały w sprawie przyjęcia nowych osób zapisujących się do Klubu w maju 2022 r. w poczet członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.

 

Oddano głosów: ,,za’’ – 5 głosów, ,,przeciw’’ – 0 głosów, ,,wstrzymujących się’’ – 0 głosów.

 

Uczestnicy
Zarząd: Krzysztof Zabłotny, Katarzyna Kozyra, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania
Katarzyna Kozyra

Protokolant
Wojciech Moczulski


1. Analiza ankiety

Katarzyna Kozyra zaprezentowała zebranym wyniki przeprowadzonej ankiety. Po ich przedstawieniu przeprowadzono dyskusję, w ramach której omówiono propozycje na ukierunkowanie najbliższych działań Zarządu w oparciu o zebrane dane. Zostało uzgodnione, że na najbliższym czasie główna część prac organizacyjnych zostanie nakierowana na obszary stanowiące trzon kluczowych aktywności zadeklarowanych przez ankietowych.

Uzgodniono również, że konieczne będzie przekazanie wniosków z ankiety samym klubowiczom w ramach stosownego podsumowania (najlepiej w formie graficznej).

2. Nadchodzące szkolenie ze wspinania w rysach oraz klubowa integracja w Tatrach

Omówione zostały sprawy związane z organizacją zbliżającego się szkolenia ze wspinania w rysach oraz klubowej integracji w Tatrach. Krzysztof Zabłotny przedstawił zebranym w szczegółach przewodnią tematykę obu wydarzeń, harmonogramy oraz kwestie związane z finansowaniem.

Do doprecyzowania pozostaje kwestia wykorzystania części obozu tatrzańskiego pod cele unifikacyjne, w ramach której bardziej zaawansowani uczestnicy mogliby wesprzeć mniej doświadczone koleżanki i kolegów w celu podniesienia ich umiejętności.

3. Zmiana biura rachunkowego prowadzącego księgi rachunkowe Klubu

Wojciech Moczulski przedstawił status prac związanych z poszukiwaniami alternatywnego biura, które przejęłoby prowadzenie ksiąg rachunkowych Klubu. Poinformował on, że na cztery zapytania odpowiedzi uzyskano tylko od dwóch firm; oferty zostały przedstawione pozostałym członkom Zarządu.

Zapowiedziano, iż ostateczna lista firm mogących przejąć usługi księgowe Klubu wraz z kompletem informacji ofertowych zostanie przedłożona do selekcji i głosowania całemu Zarządowi po finalnym uzyskaniu odpowiedzi na pytania uzupełniające od jednego ze wspomnianych biur.

Uczestnicy

Zarząd: Krzysztof Zabłotny, Katarzyna Kozyra, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

 

Przewodniczący Zebrania

Katarzyna Kozyra

 

Protokolant

Wojciech Moczulski

 

 

1. Analiza ankiety

 

Katarzyna Kozyra zaprezentowała zebranym wyniki przeprowadzonej ankiety. Po ich przedstawieniu przeprowadzono dyskusję, w ramach której omówiono propozycje na ukierunkowanie najbliższych działań Zarządu w oparciu o zebrane dane. Zostało uzgodnione, że na najbliższym czasie główna część prac organizacyjnych zostanie nakierowana na obszary stanowiące trzon kluczowych aktywności zadeklarowanych przez ankietowych.

 

Uzgodniono również, że konieczne będzie przekazanie wniosków z ankiety samym klubowiczom w ramach stosownego podsumowania (najlepiej w formie graficznej).

 

2. Nadchodzące szkolenie ze wspinania w rysach oraz klubowa integracja w Tatrach

 

Omówione zostały sprawy związane z organizacją zbliżającego się szkolenia ze wspinania w rysach oraz klubowej integracji w Tatrach. Krzysztof Zabłotny przedstawił zebranym w szczegółach przewodnią tematykę obu wydarzeń, harmonogramy oraz kwestie związane z finansowaniem.

 

Do doprecyzowania pozostaje kwestia wykorzystania części obozu tatrzańskiego pod cele unifikacyjne, w ramach której bardziej zaawansowani uczestnicy mogliby wesprzeć mniej doświadczone koleżanki i kolegów w celu podniesienia ich umiejętności.

 

3. Zmiana biura rachunkowego prowadzącego księgi rachunkowe Klubu

 

Wojciech Moczulski przedstawił status prac związanych z poszukiwaniami alternatywnego biura, które przejęłoby prowadzenie ksiąg rachunkowych Klubu. Poinformował on, że na cztery zapytania odpowiedzi uzyskano tylko od dwóch firm; oferty zostały przedstawione pozostałym członkom Zarządu.

 

Zapowiedziano, iż ostateczna lista firm mogących przejąć usługi księgowe Klubu wraz z kompletem informacji ofertowych zostanie przedłożona do selekcji i głosowania całemu Zarządowi po finalnym uzyskaniu odpowiedzi na pytania uzupełniające od jednego ze wspomnianych biur.

Uczestnicy
Zarząd: Krzysztof Zabłotny, Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania
Katarzyna Kozyra

Protokolant
Wojciech Moczulski

 

1. Liga Tradowa WKW, edycja VII

Katarzyna Tomsia oraz Katarzyna Kozyra przedstawiły stan prac związanych z przygotowaniami do wystartowania siódmej edycji Ligi Tradowej WKW. Zostały zaprezentowane zmiany w regulaminie, kategoriach sportowych oraz przedstawiono propozycje nagród.

2. Impreza integracyjna w Rudawach Janowickich

Krótko podsumowano sprawy organizacyjne związane z imprezą integracyjną we Strużnicy, w Rudawach Janowickich.

3. Kalendarz wydarzeń

Zostały omówiony sprawy związane z wydarzeniami, które wymagają jeszcze doprecyzowania pod kątem formalnym i organizacyjnym. Ustalono też, że publikacja kalendarza na najbliższe miesiące będzie miała miejsce z początkiem czwartego tygodnia czerwca.

4. Zmiana biura rachunkowego obsługującego księgowość Klubu

Wojciech Moczulski przekazał Zebranym informacje dotyczące planowanego zwiększenia stawek za prowadzenie ksiąg rachunkowych przez AFK COB, a także wynikające z nich wzrosty kosztów dla Klubu w skali rocznej. Przedstawił on również, wraz z Jakubem Mędrzyckim, plan na najbliższy czas związany z ewentualną zmianą firmy obsługującej sprawy księgowe Klubu.

5. Nowe kryteria dotyczące przyjmowania osób do Klubu

Katarzyna Tomsia przedstawiła Zebranym projekt nowych wymagań, które będą musiały być spełnione przez nowe osoby ubiegające się o członkostwo w Klubie. Krzysztof Zabłotny zwrócił uwagę na konieczność ustosunkowania się w przyszłości Zarządu do kwestii związanej z przynależnością niepełnoletniej kadry zawodniczej w klubach zrzeszonych w PZA.

Osobnej dyskusji poddano zapis, który dopuszczałby dołączanie do Klubu osób, które nie spełniają określonych wymagań, jako »członków kandydatów«. Ostatecznie, w związku z potencjalnymi trudnościami w realizacji okresowej weryfikacji takich osób (czasochłonność, częstotliwość), oraz w wyniku braku statutowo określonego statusu członka kandydata, zapis ten został wykreślony.

Ostateczna wersja nowych kryteriów zostanie przygotowana i przekazana pod głosowanie w przyszłym tygodniu. Termin wprowadzenia nowych wymagań zostanie ustalony na jednym z najbliższych spotkań Zarządu.

6. Wysokości składek oraz wpisowego

Temat został zaplanowany do dyskusji na następnym spotkaniu Zarządu.

 

Copperbridgemedia News – Shoe News and Fashion Trends | 106 - Nike WMNS Air Force 1 Shadow 'Pastel' - LacollesurloupShops - nike dunks brown white black friday images , CI0919

Wyszukiwarka

Dołącz do nas!

cozyskujesz