Zarząd głosował  w sprawie przeznaczenia środków w wysokości 850,- zł (osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) na zakupu materiałów promocyjnych Klubu (kubki metalowe z logo Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego).

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 5/11/2022) brało udział 4 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów:

  • ,,za'' - 4 głosy,
  • ,,przeciw'' - 0 głosów,
  • ,,wstrzymuję się'' - 0 głosów.

Wyszukiwarka

Dołącz do nas!

cozyskujesz