Zarząd głosował w sprawie przeznaczenia środków w wysokości 2600,- zł (dwa tysiące sześćset złotych 00/100) na organizację imprezy integracyjnej z okazji zakończenia letniego sezonu wspinaczkowego oraz finału Ligi Tradowej WKW, która planowana jest na 29-30 października 2022 w ośrodku Czarodziejska Góra w Mniszkowie.

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 18/10/2022) brało udział 4 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów:

  • ,,za'' - 4 głosów,
  • ,,przeciw'' - 0 głosów,
  • ,,wstrzymuję się'' - 0 głosów.

Wyszukiwarka

Dołącz do nas!

cozyskujesz