Zarząd głosował w sprawie podpisania terminowej umowy sponsoringowej z firmą Adsystem Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Atramentowej 11, KRS 0000229449 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu), NIP: 8942678597, REGON: 9326605970000, Kapitał Zakładowy 57500 zł,  obowiązującej od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 10/10/2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów:

  • ,,za'' - 4 głosy,
  • ,,przeciw'' - 0 głosów,
  • ,,wstrzymuję się'' - 1 głos.

Wyszukiwarka

Dołącz do nas!

cozyskujesz