Zarząd głosował w sprawie przyjęcia nowych osób w poczet członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, które spełniły wszystkie wymogi formalne.

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 5/10/2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów:

  • ,,za'' - 5 głosów,
  • ,,przeciw'' - 0 głosów,
  • ,,wstrzymuję się'' - 0 głosów.

Wyszukiwarka

Dołącz do nas!

cozyskujesz