Drukuj

Zarząd głosował w sprawie przyjęcia nowych osób w poczet członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 6/09/2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów: