Drukuj

Zarząd głosował w sprawie dofinansowania imprezy integracyjnej na Hejszowinie dla członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych 00/100).

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 29.08.2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów: