Zarząd głosował w sprawie dofinansowania imprezy integracyjnej na Hejszowinie dla członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych 00/100).

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 29.08.2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów:

  • ,,za'' - 5 głosów,
  • ,,przeciw'' - 0 głosów,
  • ,,wstrzymuję się'' - 0 głosów.

Wyszukiwarka

Dołącz do nas!

cozyskujesz