Zarząd głosował w sprawie zmiany biura rachunkowego obsługującego prowadzenie ksiąg rachunkowych Klubu oraz reprezentującego Klub przed organami Krajowej Administracji Skarbowej.

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 30/06/2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów:

  • ,,za'' - 5 głosów,
  • ,,przeciw'' - 0 głosów,
  • ,,wstrzymuję się'' - 0 głosów.

Wyszukiwarka

Dołącz do nas!

cozyskujesz