Wprowadzone przez Marcin Lubimow

Głosowanie Zarządu z dnia 21.09.2022 w sprawie dofinansowania imprezy integracyjnej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

Zarząd głosował w sprawie przeznaczenia środków w wysokości 300 zł (trzystu złotych) celem dofinansowania imprezy integracyjnej Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, planowanej w dniach 23-25 września 2022 r. W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 21/09/2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób. Oddano głosów: ,,za” – 5 głosów, ,,przeciw” – 0 głosów, ,,wstrzymuję […]

Zginął Andrzej Sokołowski

Dnia 21 września 2022 r. zginęli w wypadku w Tatrach Słowackich nasz klubowicz i przyjaciel Andrzej Sokołowski oraz Jego żona Roksana Knapik. Składamy ich bliskim wyrazy najszczerszego współczucia.

Relacja z zebrania Zarządu z dnia 12.09.2022

UczestnicyZarząd: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Krzysztof Zabłotny, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski Przewodniczący ZebraniaKatarzyna Kozyra ProtokolantWojciech Moczulski 1. Najbliższe spotkanie w Klubie z Zarządem Omówiono plan najbliższego spotkania w siedzibie Klubu, na którym poruszana będzie tematyka formowania grup wsparcia przy Zarządzie. 2. Głosowanie w sprawie dofinansowania wyjazdu eksploracyjnego dla Aleksandry Przybysz Zarząd głosował nad przyznaniem 1000 […]

Głosowanie Zarządu z dnia 6.09.2022 w sprawie przyjęcia nowych osób w poczet członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego

Zarząd głosował w sprawie przyjęcia nowych osób w poczet członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego. W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 6/09/2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób. Oddano głosów: ,,za” – 5 głosów, ,,przeciw” – 0 głosów, ,,wstrzymuję się” – 0 głosów.

„Czyste Rudawy” – hasło VII edycji „Ligi Tradowej WKW”

Ziemia nazywana jest błękitną planetą, ale to my, jako jej mieszkańcy, mamy bezpośredni wpływ na to, czy nadal pozostanie żyznym domem, czy też zmieni się w pustynię. Musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za środowisko, w którym żyjemy, zarówno dla siebie, jak i przyszłych pokoleń. Jako jednostki nie zmienimy oblicza całej planety, ale możemy i powinniśmy […]

Głosowanie Zarządu z dnia 29.08.2022 w sprawie dofinansowania imprezy integracyjnej na Hejszowinie dla członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego

Zarząd głosował w sprawie dofinansowania imprezy integracyjnej na Hejszowinie dla członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych 00/100). W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 29.08.2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób. Oddano głosów: ,,za” – 5 głosów, ,,przeciw” – 0 głosów, ,,wstrzymuję się” – 0 głosów.