Uczestnicy:

Zarząd: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Jakub Mędrzycki, Krzysztof Zabłotny

Przewodniczący zebrania:

Katarzyna Kozyra

Protokolant:

Jakub Mędrzycki

1.      Zmiana na stanowisku Skarbnika.

Po zwolnieniu wakatu Skarbnika kandydatami na to stanowisko, zgodnie ze Statutem Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, są dwie osoby wybrane na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym, które nie weszły do Zarządu .Ustalono, że w dogodnym terminie zostanie zorganizowane spotkanie z kandydatami, na którym Zarząd przedstawi im zakres zadań i obowiązków Skarbnika. W razie gdyby żaden z kandydatów nie wyraził zgody na objęcie tej funkcji zostanie zorganizowane walne zebranie wyborcze w celu wyłonienia nowej osoby do objęcia stanowiska Skarbnika.

2.      Retrospekcja.

Podsumowano dotychczasową współpracę zespołu oraz ustalono kilka nowych zasad mających na celu usprawnienie pracy Zarządu.

3.      Sprawy bieżące:

a)      Dofinansowanie kursu lawinowego pierwszego stopnia – organizowanego w Tatrach przez dawną „Szkołę Morskie Oko”, a obecnie „Polar Sport Adventures”.

Zarząd jednogłośnie zadecydował aby dofinansować udział w ww. kursie w wysokości 100,00 zł dla każdego uczestnika.

W głosowaniu brały udział 4 osoby:„za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów,„wstrzymano się” – 0 głosów.

b)      Ustalenie budżetu „Ligi Drytoolowej WKW”.

Zarząd jednogłośnie zdecydował się przeznaczyć na budżet „Ligi Drytoolowej WKW” kwotę w wysokości 2000,00 zł (koszt nagród dla zwycięzców konkursu).

W głosowaniu brały udział 4 osoby: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymano się” – 0 głosów.

c)      Ustalenie budżetu „Ligi Bulderowej WKW”

Zarząd jednogłośnie zdecydował się przeznaczyć na budżet „Ligi Bulderowej WKW” kwotę w wysokości 2000,00 zł (koszt nagród dla zwycięzców konkursu).

W głosowaniu brały udział 4 osoby: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymano się” – 0 głosów.

4.      Dyskusja na temat wdrożenia systemu „PagaSpot”.

Ustalono, że wdrożenie systemu zarządzania członkami „PagaSpot” rozpocznie się e-mailem informującym wszystkich klubowiczów o wdrażaniu nowego systemu (ma on usprawnić pracę Zarządu oraz poprawić przepływ informacji związanych z zaległościami w płatnościach).