Relacja z zebrania Zarządu z dnia 28.11.2022

Uczestnicy

Zarząd: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Krzysztof Zabłotny, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania

Katarzyna Kozyra

Protokolant

Wojciech Moczulski

  1. Sprawy bieżące

Omówiono sprawy bieżące: wdrożenie PagaSpot (Jakub Mędrzycki poinformował o statusie prac związanych z przygotowaniem systemu do jego uruchomienia m.in. w zakresie płatności realizowanych na rzecz Klubu; Krzysztof Zabłotny poinformował o planowanym odpaleniu systemu z początkiem roku, jednakże w związku z wątpliwościami, jakie pojawiły się w trakcie dyskusji, zadecydowano o dokładnym przedyskutowaniu tematu i terminu wdrożenia na dedykowanym spotkaniu), Multisport (Krzysztof Zabłotny oraz Katarzyna Tomsia przedstawili krótką aktualizację statusu w związku z obsługą programu).

Koniec dyskusji poświęcono organizacji pracy w Klubie w okresie świątecznym.

  1. Strategia działania i rozwoju Klubu

Katarzyna Kozyra zaprosiła zebranych do przedstawiania swoich przemyśleń oraz propozycji dotyczących strategii działania i rozwoju Wrocławskiego KW na najbliższe lata. Z uwagi na zakres i mnogość obszarów, które zostały poruszone w trakcie dyskusji, zadecydowano o jej kontynuacji na zebraniu Zarządu 6. stycznia 2023 r.