Głosowanie Zarządu z dnia 6.10.2022 w sprawie wykupienia dedykowanego hostingu oraz szablonu graficznego na potrzeby zbudowania nowej strony WWW Klubu

Zarząd głosował w sprawie przeznaczenia środków w wysokości 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) celem wykupienia dedykowanego hostingu oraz szablonu graficznego na potrzeby zbudowania nowej strony WWW Klubu.

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 6/10/2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów:

  • ,,za” – 5 głosów,
  • ,,przeciw” – 0 głosów,
  • ,,wstrzymuję się” – 0 głosów.