Głosowanie Zarządu z dnia 28.09.2022 w sprawie zakupu wieńca na pogrzeb Andrzeja Sokołowskiego

Zarząd głosował w sprawie przeznaczenia środków w wysokości 400 zł (czterysta złotych) w celu zakupu wieńca na pogrzeb Roksany Knapik i Andrzeja Sokołowskiego.

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 28/09/2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów:

  • ,,za” – 5 głosów,
  • ,,przeciw” – 0 głosów,
  • ,,wstrzymuję się” – 0 głosów.