Głosowanie Zarządu z dnia 21.09.2022 w sprawie dofinansowania imprezy integracyjnej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

Zarząd głosował w sprawie przeznaczenia środków w wysokości 300 zł (trzystu złotych) celem dofinansowania imprezy integracyjnej Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, planowanej w dniach 23-25 września 2022 r.

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 21/09/2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów:

  • ,,za” – 5 głosów,
  • ,,przeciw” – 0 głosów,
  • ,,wstrzymuję się” – 0 głosów.