Głosowanie Zarządu z dnia 29.08.2022 w sprawie dofinansowania imprezy integracyjnej na Hejszowinie dla członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego

Zarząd głosował w sprawie dofinansowania imprezy integracyjnej na Hejszowinie dla członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych 00/100).

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 29.08.2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów:

  • ,,za” – 5 głosów,
  • ,,przeciw” – 0 głosów,
  • ,,wstrzymuję się” – 0 głosów.