Głosowanie Zarządu z dnia 26.08.2022 w sprawie opłacenia prelekcji Łukasza Gruszczyńskiego pt.: “Wypadki. Perspektywa psychologiczna.”

Zarząd głosował w sprawie opłacenia prelekcji Łukasza Gruszczyńskiego pt.: “Wypadki. Perspektywa psychologiczna.” w wysokości 200 zł (dwieście złotych 00/100).

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 26.08.2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów:

  • ,,za” – 5 głosów,
  • ,,przeciw” – 0 głosów,
  • ,,wstrzymuję się” – 0 głosów.