Relacja z zebrania Zarządu z dnia 24.08.2022

Uczestnicy
Zarząd: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Krzysztof Zabłotny, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania
Katarzyna Kozyra

Protokolant
Wojciech Moczulski

1. Sprawy bieżące

Omówiono sprawy bieżące: zamówione przez klubowiczów koszulki zostały dostarczone na ściankę wspinaczkową Eiger, gdzie są sukcesywnie odbierane; rozpoczęto współpracę ze sklepami górskimi Skalnik (na początek w ramach Ligi Tradowej); dostępy do banku dla Prezesa Zarządu są w trakcie realizacji (posiada on obecnie konto użytkownika upoważnionego), obecnie czekamy na aktualizację stanu reprezentacji ze strony banku, aby podnieść uprawnienia dla konta użytkownika do poziomu uprawnionego reprezentanta Klubu; przedstawiono status prac organizacyjnych związanych z finałem Ligi Tradowej oraz zakończeniem letniego sezonu wspinaczkowego; zreferowano status prac dotyczących organizacji patronatów medialnych nad Ligą Tradowej oraz klubowego wyjazdu integracyjnego organizowanego na Hejszowinie.

2. Komunikaty dotyczące zwiększenia składek członkowskich oraz zmiany warunków przyjmowania nowych osób do Klubu

Omówiono treści komunikatów, które mają zostać podane do publicznej wiadomości jeszcze w tym tygodniu (do 27.08.2022 r.).

3. Kalendarz wydarzeń

Przeprowadzono dyskusję na temat kalendarza wydarzeń na najbliższe miesiące, obejmującego okres 09.2022-03.2023.