Logoyo WKW sygnet2

Komunikat Zarządu o zmianie wysokości składki członkowskiej

Pragniemy Was poinformować, że po długiej dyskusji, Zarząd Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego uchwałą z dnia 11 lipca 2022 r. podjął decyzję o zwiększeniu rocznej składki członkowskiej z 80 do 150 zł.

Nowa stawka będzie obowiązywać już od 1 września 2022 r., ale tylko dla nowo przystępujących osób, zaś od 1 stycznia 2023 r. już dla wszystkich. Aktualni oraz zwieszeni w prawach członkowie Klubu mogą opłacić zaległe składki po dotychczasowej stawce do końca 2022 r.