Logoyo WKW sygnet2

Komunikat Zarządu o zmianie warunków przyjmowania nowych osób do Klubu

Informujemy, że po konsultacjach przeprowadzonych na forum Zarządu podjęto w ramach uchwały z dnia 27 lipca 2022 r. decyzję o zmianie warunków ubiegania się o członkostwo we Wrocławskim Klubie Wysokogórskim.

Z najważniejszych zmian można wymienić:

  • wymóg ukończenia 18 lat przez kandydatkę/kandydata,
  • konieczność przedstawienia do wglądu jednego z dokumentów:
    • zaświadczenie o ukończeniu kursu wspinaczki skalnej bądź kursu taternickiego zrealizowanego zgodnie z programem szkoleniowym Polskiego Związku Alpinizmu,
    • wykazu przejść skalnych/górskich
    • wykazu sportowej działalności górskiej (np. skitury, turystyka wysokogórska, biegi górskie, itp.),
  • konieczność akceptacji albo odrzucenia wniosku o członkostwo przez Zarząd.

Nowe wymagania zaczną obowiązywać od 1 września 2022 r. Tego samego dnia zostaną one opublikowanie w pełnej formie na naszej stronie pod adresem https://wkw.org.pl/zapisz-sie.