Głosowanie Zarządu z dnia 30.06.2022 w sprawie zmiany biura rachunkowego

Zarząd głosował w sprawie zmiany biura rachunkowego obsługującego prowadzenie ksiąg rachunkowych Klubu oraz reprezentującego Klub przed organami Krajowej Administracji Skarbowej.

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 30/06/2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów:

  • ,,za” – 5 głosów,
  • ,,przeciw” – 0 głosów,
  • ,,wstrzymuję się” – 0 głosów.