Relacja z zebrania Zarządu z dnia 13.06.2022

Uczestnicy
Zarząd: Krzysztof Zabłotny, Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania
Katarzyna Kozyra

Protokolant
Wojciech Moczulski

 

1. Liga Tradowa WKW, edycja VII

Katarzyna Tomsia oraz Katarzyna Kozyra przedstawiły stan prac związanych z przygotowaniami do wystartowania siódmej edycji Ligi Tradowej WKW. Zostały zaprezentowane zmiany w regulaminie, kategoriach sportowych oraz przedstawiono propozycje nagród.

2. Impreza integracyjna w Rudawach Janowickich

Krótko podsumowano sprawy organizacyjne związane z imprezą integracyjną we Strużnicy, w Rudawach Janowickich.

3. Kalendarz wydarzeń

Zostały omówiony sprawy związane z wydarzeniami, które wymagają jeszcze doprecyzowania pod kątem formalnym i organizacyjnym. Ustalono też, że publikacja kalendarza na najbliższe miesiące będzie miała miejsce z początkiem czwartego tygodnia czerwca.

4. Zmiana biura rachunkowego obsługującego księgowość Klubu

Wojciech Moczulski przekazał Zebranym informacje dotyczące planowanego zwiększenia stawek za prowadzenie ksiąg rachunkowych przez AFK COB, a także wynikające z nich wzrosty kosztów dla Klubu w skali rocznej. Przedstawił on również, wraz z Jakubem Mędrzyckim, plan na najbliższy czas związany z ewentualną zmianą firmy obsługującej sprawy księgowe Klubu.

5. Nowe kryteria dotyczące przyjmowania osób do Klubu

Katarzyna Tomsia przedstawiła Zebranym projekt nowych wymagań, które będą musiały być spełnione przez nowe osoby ubiegające się o członkostwo w Klubie. Krzysztof Zabłotny zwrócił uwagę na konieczność ustosunkowania się w przyszłości Zarządu do kwestii związanej z przynależnością niepełnoletniej kadry zawodniczej w klubach zrzeszonych w PZA.

Osobnej dyskusji poddano zapis, który dopuszczałby dołączanie do Klubu osób, które nie spełniają określonych wymagań, jako »członków kandydatów«. Ostatecznie, w związku z potencjalnymi trudnościami w realizacji okresowej weryfikacji takich osób (czasochłonność, częstotliwość), oraz w wyniku braku statutowo określonego statusu członka kandydata, zapis ten został wykreślony.

Ostateczna wersja nowych kryteriów zostanie przygotowana i przekazana pod głosowanie w przyszłym tygodniu. Termin wprowadzenia nowych wymagań zostanie ustalony na jednym z najbliższych spotkań Zarządu.

6. Wysokości składek oraz wpisowego

Temat został zaplanowany do dyskusji na następnym spotkaniu Zarządu.