Relacja z zebrania Zarządu z dnia 6.06.2022

Uczestnicy
Zarząd: Krzysztof Zabłotny, Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania
Katarzyna Kozyra

Protokolant
Wojciech Moczulski

 

1. Konkurs związany z premierą Reel Rock 16

Przeprowadzono wybór najlepszych prac (najlepszy projekt na koszulkę klubową, najlepsze przejście, najlepsze zdjęcie z gór), które zostały nadesłane w ramach konkursu organizowanego w związku z premierą Reel Rock 16. W związku z brakiem nadesłanych najlepszych przejść, dwie wejściówki na premierę filmu przeznaczone na tę właśnie kategorię zostały przesunięte na kategorię „najlepsze zdjęcie z gór”.

2. Kalendarz wydarzeń klubowych

Przeprowadzono dyskusję na temat wydarzeń planowanych do realizacji w najbliższych miesiącach (czerwiec-wrzesień 2022 r.).

3. Warunki dołączenia do Klubu

Krzysztof Zabłotny przedstawił ogólne założenia dotyczące zmian w warunkach do spełnienia przez nowe osoby chcące dołączyć do Klubu.