PZA split BP SBG

Ubezpieczenia dla członków zrzeszonych w klubach PZA

Owocem wieloletniej współpracy Polskiego Związku Alpinizmu z PZU oraz firmą iExpert są dwa ubezpieczenia, które kolejno chronią nas za granicą lub w Polsce.

Pierwszym wspomnianym jest Bezpieczny Powrót – ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie (poza Arktyką, Antarktydą i Grenlandią) dla jednorazowych wyjazdów trwających nie dłużej niż 8 tygodni, do wysokości 6 000 m n.p.m. – z możliwością rozszerzenia polisy do działalności do 7 600 m n.p.m. oraz wydłużenia maksymalnego czasu jednego wyjazdu do 16 tygodni).

Drugim natomiast jest Szlaki bez Granic (działający w Polsce oraz po przekroczeniu granicy do 30 kilometrów w głąb terytorium sąsiadujących z Polską krajów).

Pięć podstawowych korzyści płynących z ubezpieczenia Bezpieczny Powrót czy Szlaki bez Granic, to:

  1. Oba ubezpieczenia górskie powstały z myślą o osobach, które aktywnie spędzają czas i uprawiają sporty – amatorsko, zawodowo lub wyczynowo. Nad wypracowaniem optymalnego ubezpieczenia pracowali instruktorzy, działacze, eksploratorzy z Polskiego Związku Alpinizmu oraz doświadczeni agenci ubezpieczeniowi. Dzięki temu ubezpieczenia te są w pełni dostosowane do naszych oczekiwań.
  2. Obsługa w języku polskim, co jest szczególnie ważne podczas nastania sytuacji kryzysowej (wypadku, lawiny, zaginięcia). Swobodna komunikacja jest kluczowa zarówno w momencie wypadku jak i po. Bezpieczny Powrót to pomoc polskiego ubezpieczyciela – zawsze w języku polskim!
  3. Pokrycie kosztów akcji ratowniczej (w tym helikoptera) i leczenia to podstawa ubezpieczenia. Ochronę uzupełnia odpowiedzialność cywilna, ochrona prawna i ubezpieczenie bagażu. Nasze ubezpieczenia zabezpieczają również NNW, które zapewnia wypłatę odszkodowania za poniesiony uszczerbek na zdrowiu.
  4. Bezgotówkowa likwidacja szkód, czyli pokrycie kosztów leczenia czy też akcji ratowniczej odbywa się bez waszego wkładu finansowego. Rozliczenie odbywa się bezpośrednio między ubezpieczycielem a szpitalem, czy zespołem ratowniczym na miejscu. Numerem kontaktowym, gdzie należy zgłaszać szkody w PZU jest +48 22 566 55 44. W sytuacji kryzysowej zostaniecie poprowadzeni za rękę.
  5. Zniżki dla członków klubów zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu, a także dla ratowników TOPR i GOPR. Atrakcyjne opcje rodzinne i partnerskie zmniejszające znaczenie cenę ubezpieczenia, bez zmiany zakresu ochrony. A w końcu możliwość zakupu polisy online bez konieczności wychodzenia z domu. To plusy które towarzyszą Bezpiecznemu Powrotowi oraz Szlakom bez Granic.

Kod naszego Klubu, potrzebny do podania w formularzu przy wyborze ubezpieczenia Szlaki bez Granic, to K2020W50.