Zaległe składki członkowskie za 2019 r.

Uprzejmie przypominamy klubowiczom o konieczności uregulowania zaległych składek członkowskich za 2019 r.

Dla przypomnienia informujemy też, że zgodnie ze Statuem Klubu, składki członkowskie za dany rok powinny być uiszczane do końca pierwszego kwartału roku, którego dotyczyą.

Zarząd Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego