protokol

Walne Zebranie Członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego 04.2019

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, które odbędzie się 24 kwietnia 2019 r., o godzinie 19:00 (pierwszy termin), w siedzibie Klubu przy ul. Sokolniczej 40/1 we Wrocławiu. W przypadku niedostatecznej liczby zebranych (brak kworum), kolejny termin to 24 kwietnia 2019 r., o godzinie 19:15, również w siedzibie Klubu.

Głównym punktem obrad, obok sprawozdań z działalności Klubu, będzie wybór delegatów Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego na najbliższe XXII Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu, które odbędzie się w dniach 25-26 maja 2019 r. w Podlesicach.

Do niniejszego komunikatu załączamy stosowny porządek oraz regulamin obradbardzo prosimy o zapoznanie się z nimi przed Walnym Zebraniem.

Prosimy również, aby zawczasu przygotować wolne wnioski, które chcielibyście podjąć pod dyskusję i głosowanie na Walnym Zebraniu Członków.

Z karkonoskim pozdrowieniem,
Zarząd Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego