kurs

Harmonogram klubowego kursu wspinaczki skalnej (wiosna, 2019)

Poniżej prezentujemy Wam harmonogram klubowego kursu wspinaczki skalnej na 2019 r.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA KURSU

I spotkanie

11 marca 2019 r. godzina 18:30, miejsce – siedziba WKW (Wrocław, ul. Sokolnicza 40/1), prowadzący – Michał Kajca.

II spotkanie

14 marca 2019 r. godzina 18:30, miejsce – siedziba WKW (Wrocław, ul. Sokolnicza 40/1), prowadzący – Tomasz Kliś.

III spotkanie

16 marca 2019 r. – godziny od 9:30 do 12:30 (I część grupy), godziny od 13:00 do 16:00 (II część grupy), miejsce – ściana wspinaczkowa Eiger (Wrocław, ul. Fabryczna 10-13), prowadzący – kadra instruktorska WKW.

Zajęcia na ściance wspinaczkowej to zajęcia praktyczne, zatem niezbędny jest odpowiedni strój sportowy. Wstęp na ściankę (ok. 20,- zł) kursanci opłacają we własnym zakresie.

Zagadnienia, które będą przedmiotem części praktycznej:

 • ergonomia ruchu w pionie,
 • formacje skalne i techniki wspinaczkowe,
 • asekuracja wspinacza,
 • buldering,
 • wspinaczka na wędkę,
 • wspinaczka z dolną asekuracją,
 • odpadnięcie.

IV spotkanie

18 marca 2019 r. godzina 18:30, miejsce – siedziba WKW (Wrocław, ul. Sokolnicza 40/1), prowadzący – Wojciech Wajda.
 
V spotkanie

21 marca 2019 r. godzina 18:30, miejsce – siedzibaWKW (Wrocław, ul. Sokolnicza 40/1), prowadzący – Krzysztof Kopystyński.
  
VI spotkanie

25 marca 2019 r. godzina 18:30, miejsce – siedziba WKW (Wrocław, ul. Sokolnicza 40/1), prowadzący – Arkadiusz Tabisz.

VII spotkanie

28 marca 2019 r. godzina 18:30, miejsce – siedziba WKW (Wrocław, ul. Sokolnicza 40/1), prowadzący – Bogdan Jankowski.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA KURSU

9 – 14 kwietnia 2019 (wtorek – niedziela), miejsce – Sokoliki, Rudawy, Karkonosze, prowadzący – instruktorzy Polskiego Związku Alpinizmu.
 
Alternatywny termin części praktycznej jest przewidziany na maj/czerwiec 2019 r. i będzie on do uzgodnienia z kierownikiem kursu w siedzibie klubu. Cześć praktyczna kursu wspinaczki skalnej będzie prowadzona w terenie skalnym zgodnie z programem szkoleniowym Polskiego Związku Alpinizmu.

Kadra instruktorska WKW:

 1. Bogdan Jankowski – instruktor senior PZA, członek honorowy PZA i WKW.
 2. Michał Kajca – kierownik kursu, instruktor wspinaczki skalnej PZA, instruktor wspinaczki sportowej.
 3. Tomasz Kliś – instruktor taternictwa PZA, instruktor alpinizmu jaskiniowego PZA, instruktor wspinaczki wysokogórskiej.
 4. Krzysztof Kopystyński – instruktor wspinaczki sportowej PZA.
 5. Mariusz Majchrowicz – instruktor taternictwa PZA, instruktor wspinaczki wysokogórskiej.
 6. Marcin Rutkowski – instruktor taternictwa PZA, instruktor wspinaczki wysokogórskiej, przewodnik PSPW.
 7. Arkadiusz Tabisz – instruktor wspinaczki skalnej PZA, instruktor wspinaczki sportowej.
 8. Wojciech Wajda – instruktor alpinizmu PZA, instruktor wspinaczki wysokogórskiej.
 9. Krzysztof Zabłotny – instruktor wspinaczki skalnej PZA.
 10. Katarzyna Rajchert-Żak – instruktor wspinaczki sportowej.
 11. Natalia Romanowska – instruktor rekreacji.

 

KOSZT KURSU

 • część teoretyczna: 200,- zł,
 • część praktyczna: 800,- zł (cena promocyjna dla członków WKW, w tym osób, które wstąpią do Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego przed rozpoczęciem części praktycznej); cena dla pozostałych uczestników: 1100,- zł.

Uwaga: w przypadku odbywania szkolenia w uzgodnionych wcześniej terminach alternatywnych (majowo-czerwcowych) koszt szkolenia praktycznego wzrasta do 900,- zł dla członków WKW oraz do 1200,- zł dla osób niezrzeszonych w klubie.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

Opłatę za część teoretyczną proszę uregulować przelewem na konto klubu 13 1050 1575 1000 0023 2909 0373 (ING Bank Śląski) – nie prowadzimy kasy, więc nie możemy przyjmować gotówki.

Opłatę za część praktyczną regulujemy bezpośrednio przed zajęciami w skałkach – nie wpłacajcie jej wcześniej na konto!

Do pozostałych kosztów należą koszt wejścia na ściankę wspinaczkową – ok. 20,- zł – oraz koszty wyjazdów w skałki, w tym wyżywienie (w zakresie własnym) i noclegi na Taborze pod Krzywą (15-30,- zł za noc). Koszty te pokrywają kursanci.

Uwagi:

 • wykłady w trakcie części teoretycznej trwają około 1,5 – 2 godziny, zajęcia na ściance około 3 godzin,
 • zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie czteroosobowych, prowadzą je instruktorzy PZA,
 • zajęcia w skałkach trwają od rana do wieczora (np. 9-17/18),
 • komplet sprzętu wspinaczkowego (za wyjątkiem butów do wspinaczki) zapewniają instruktorzy,
 • organizatorzy zapewniają także ubezpieczenie NW na kwotę 10 000,- zł,
 • osoby niepełnoletnie (od 16 do 18 roku życia) muszą zdobyć pisemne pozwolenie obojga rodziców.