Walne Zebranie członków WKW 2018

Drogi Klubowiczu!

Serdecznie zapraszamy na sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, które odbędzie się 7 marca 2018 r. o godzinie 19:00 (pierwszy termin) w siedzibie Klubu przy ul. Sokolniczej 40/1 we Wrocławiu. W przypadku niedostatecznej liczby zebranych (brak kworum) kolejny termin to 7 marca 2018 r. o godzinie 19:15, również w siedzibie Klubu przy ul. Sokolniczej 40/1.

Wnioski będące przedmiotem obrad:

  • wybór członków Zarządu na kadencję 2018 – 2020;
  • wybór członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018 – 2020;
  • wybór członków Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2018 – 2020.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór prezydium: przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej walnego zebrania.
4. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za lata 2015 – 2017.
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za lata 2015 – 2017.
7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za lata 2015 – 2017.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za lata 2015 – 2017.
9. Głosowanie nad przyjęciem absolutorium za lata 2015 – 2017 dla:
    a) Zarządu
    b) Komisji Rewizyjnej
    c) Sadu Koleżeńskiego
10. Wybór Komisji Mandatowej.
11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
12. Głosowanie nad ilością członków Zarządu.
13. Wybór członków organów statutowych Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego na lata 2018 – 2020:
    a) członków Zarządu
    b) członków Komisji Rewizyjnej
    c) członków Sądu Koleżeńskiego
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie zebrania.

Do zobaczenia!
Zarząd Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego