Harmonogram klubowego kursu wspinaczki skalnej 2016

 CZʌĆ TEORETYCZNA KURSU

 • I spotkanie – 22 marca 2016 r. godzina 18:30

Miejsce: siedziba Klubu (Wrocław, ul. Sokolnicza 40/1)

Prowadzący: Tomasz Kliś

Zagadnienia:

– zasady wspinaczki klasycznej

– liny wspinaczkowe – budowa i rodzaje

– sprzęt osobisty (kask, uprząż, buty wspinaczkowe)

– asekuracja przy użyciu typowego przyrządu

– zjazd na linie przy użyciu typowego przyrządu

 • II spotkanie – 29 marca 2016 r. godzina 18:30

Miejsce: siedziba Klubu (Wrocław, ul. Sokolnicza 40/1)

Prowadzący: Wojciech Wajda

Zagadnienia:

– podstawowe węzły z zastosowaniem (kluczka, ósemka, wyblinka, półwyblinka)

– komendy

– wzajemna kontrola wspinaczy

– przebieg wspinaczki na drodze sportowej i w zespole

– budowa typowego stanowiska

 • III spotkanie – 1 kwietnia 2016 r. godzina 18:30

Miejsce: siedziba Klubu (Wrocław, ul. Sokolnicza 40/1)

Prowadzący: Michał Kajca

Zagadnienia:

– punkty asekuracyjne (ringi, spity, haki, kostki różnego typu)

– przygotowanie sprzętu do wspinaczki

– rozmieszczenie przelotów i prowadzenie liny

– zastosowanie liny podwójnej

 • IV spotkanie – 2 kwietnia 2016 r. – godzina 9:00 – 11:30 (I część grupy), godzina 12:00 – 14:30 (II część grupy)

Miejsce: ściana wspinaczkowa Eiger (Wrocław, ul. Fabryczna 10-13)

Prowadzący: kadra instruktorska WKW

* zajęcia praktyczne – niezbędny strój sportowy, wstęp na za ściankę ok. 20zł

Zagadnienia:

– ergonomia ruchu w pionie

– formacje skalne i techniki wspinaczkowe

– asekuracja wspinacza

– wspinaczka na wędkę

– wspinaczka z dolną asekuracją

– odpadnięcie

 • V spotkanie – 5 kwietnia 2016 r. godzina 18:30

Miejsce: siedziba Klubu (Wrocław, ul. Sokolnicza 40/1)

Prowadzący: Michał Wiśniewski

Zagadnienia:

– rozwój sportu wspinaczkowego

– zasady treningu

VI spotkanie – 8 kwietnia -2016 r. godzina 18:30

Miejsce: siedziba Klubu (Wrocław, ul. Sokolnicza 40/1)

Prowadzący: Bogdan Jankowski, Mariusz Majchrowicz

Zagadnienia:

– etyka wspinaczkowa

– dalsze możliwości rozwoju w kierunku taternictwa i alpinizmu

– działalność Klubu Wysokogórskiego

– niebezpieczeństwa związane ze wspinaczką

 

CZʌĆ PRAKTYCZNA KURSU

 • I część kursu – 15-17 kwietnia

Miejsce: Sokoliki, Rudawy, Karkonosze

Prowadzący: instruktorzy PZA Wrocławskiego KW

 • II część kursu – 22-24 kwietnia

Miejsce: Sokoliki, Rudawy, Karkonosze

Prowadzący: instruktorzy PZA Wrocławskiego KW

Kurs wspinaczki będzie prowadzony jest w terenie skalnym zgodnie z programem szkoleniowym Polskiego Związku Alpinizmu – link: http://nowe.pza.org.pl/szkolenie/programy/podst

Zajęcia trwają od rana do wieczora (np. 10-18), za wyjątkiem butów do wspinaczki sprzęt zapewniają instruktorzy.

 

Informacje ogólne:

Wykłady w trakcie części teoretycznej będą trwały około 1,5-2 godziny, zajęcia na ściance 2,5 godziny.

Część praktyczna kursu jest zgodna z programem szkoleniowym Polskiego Związku Alpinizmu. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie czteroosobowych, prowadzą instruktorzy PZA. Komplet sprzętu wspinaczkowego (za wyjątkiem butów do wspinaczki) zapewniają instruktorzy. Organizatorzy zapewniają także ubezpieczenie NW na kwotę 20 tysięcy zł. Osoby niepełnoletnie muszą zdobyć pozwolenie obojga rodziców.

Osoby, którym nie pasuje termin kwietniowy części praktycznej, będą mogły odbyć kurs również w terminie późniejszym (maj/czerwiec). Sprawa do uzgodnienia z kierownikiem kursu.

Link do strony Taboru pod Krzywą (nasza tradycyjna baza noclegowa): http://taborpodkrzywa.pl/

Sokoliki2 (fot. M. Kajca)  

Kadra instruktorska WKW:

 1. Michał Kajca – kierownik kursu, instruktor wspinaczki skalnej PZA, instruktor wspinaczki sportowej

 2. Tomasz Kliś – instruktor taternictwa PZA, instruktor alpinizmu jaskiniowego PZA, instruktor wspinaczki wysokogórskiej

 3. Mariusz Majchrowicz – instruktor taternictwa PZA, instruktor wspinaczki wysokogórskiej

 4. Marcin Rutkowski – instruktor taternictwa PZA, instruktor wspinaczki wysokogórskiej, przewodnik wysokogórski PSPW

 5. Arkaiusz Tabisz – instruktor wspinaczki skalnej PZA, instruktor wspinaczki sportowej

 6. Wojciech Wajda – instruktor alpinizmu PZA, instruktor wspinaczki wysokogórskiej

 7. Bogdan Jankowski – instruktor senior PZA, członek honorowy PZA i WKW

 8. Mateusz Dejnarowicz – instruktor wspinaczki sportowej

 9. Katarzyna Rajchert-Żak – instruktor wspinaczki sportowej

 10. Piotr Wierzyk – instruktor wspinaczki sportowej

 11. Michał Wiśniewski – instruktor wspinaczki sportowej

 12. Krzysztof Zabłotny – instruktor wspinaczki sportowej

 

Koszt kursu:
– część teoretyczna: 150 zł (osoby, które opłacą część teoretyczną do 20.03.2015; pozostali: 200zł) 
– część praktyczna: 580 zł (cena promocyjna dla członków Klubu w tym osób, które wstąpią do Wrocławskiego KW przed rozpoczęciem części praktycznej); cena dla pozostałych: 750 zł

– Inne koszty: wejście na ściankę wspinaczkową (20zł) oraz koszty wyjazdów w skałki, w tym wyżywienie (w zakresie własnym) i noclegi na Taborze (15-20zł za noc) pokrywają kursanci